Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 13.07.2020.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Uticaj mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti kandidata Selmira Softića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Sanitarni inženjering, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 24.06.2020. godine do 08.07.2020. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-247-1/20 od 09.07.2020. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za dan 15.07.2020. godine sa početkom u 11:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.