Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 02.12.2021. godine


Obavještava se javnost da se doktorska disertacija pod nazivom „Beta-blokatori u liječenju arterijske hipertenzije“ kandidatkinje Halide Mahmutbegović, studenta doktorskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijskog programa Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.