Obavještenje za javnost Ekonomskog fakulteta za dan 05.07.2021.godine


Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom Uticaj implementacije obračuna troškova na finansijsku aktivnost proizvodnog sektora“ kandidatkinje Naide Hadžić, studenta magistarskih studija na studijskom programu Ekonomija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 19.06.2021. godine do 03.07.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Ekonomskog fakulteta rješenjem broj: 04/02-62-1/21 od 05.07.2021. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 07.07.2021. godine sa početkom u 11:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.