Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka 20.07.2020.godine


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Značaj prehrane u liječenju bolesnika sa šećernom bolesti TIP 2“ kandidata Jasina Bedaka, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 04.07.2020. godine do 18.07.2020. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-269-1/20 od 20.07.2020. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 23.07.2020. godine sa početkom u 15:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

II

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Upotreba lijekova u trudnoći“ kandidatkinje Anele Krtičić, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 04.07.2020. godine do 18.07.2020. godine , nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-270-1/20 od 20.07.2020. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 23.07.2020. godine sa početkom u 15:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.