Na Europskom univerzitetu „Kallos“ Tuzla prezentiran je univerzitetski udžbenik pod naslovom: „Osnovi revizije“, autora prof.dr. Izeta Bande


Na Europskom univerzitetu „Kallos“ Tuzla prezentiran je univerzitetski udžbenik pod naslovom: „Osnovi revizije“,  autora prof.dr. Izet Banda, profesora i dekana Ekonomskog fakulteta.

Autor je budućim korisnicima ovog izdanja jasno poručio da je, s vremena na vrijeme, i u najboljem poslovanju, korisno se  osvrnuti  i retroaktivnim postupcima uočitoi i ukazati na eventualne propuste u poslovnim aktivnostima. To je misija rada na  uvođenju revizije u poslovanje preduzeća.

Revizija, ne samo da ukazuje na eventualne greške, ona pruža i mnoštvo zanimljivih i korisnih informacija za poslovno upravljanje i odlučivanje o tržištu, finansiranju, porezima, osiguranju, investicijama, troškovima, i dr., na  putu do visokih poslovnih efekata. Kada je riječ o korisnosti revizorskih izvještaja, autor naglašava da se ono ogleda  u tome što se činjenice iz revizorskog izvještaja iniciraju kvalitativno  razmišljanje, kako taktičko, tako i strateško,  menadžmenta u preduzeću, koji, uvažavajući sugestije iz nalaza revizije mogu izvršiti značajn poboljšanja u poslovanju subjekata. Od revizije se, po mišljenju autora, očekuje da ona utiče na organizacijsko ponašanje, koje će biti prepoznatljivo u okruženju sa fokusom na zakonito poslovanje, povjerenje među klijentima i javosti. Zahtjevi revizije naglašavaju odgovornost menadžmenta za zakonito poslovanje. Menadžment je, naglašava autor, a ne revizor, odgovoran da sprečava nezakonite radnje, što predstavlja glavnu poruku ove knjige.

Strukturu knjige „Osnovi revizije“ autora dr. Bande,  čine uvodna razmatranja, sedam poglavlja, i spisak referencne literature, korišćene prilikom izrade ove knjige.

Rukopis „Osnovi revizije“ autora prof.dr.sc. Izeta Bande pisan je kao udžbenik za predmet koji se izučava na osnovnim studijama u okviru studijskog programa „Računovodstvo i revizija“ na prvom i drugom ciklusu na Evropskom univerzitetu Kallos Tuzla. Njen sadržaj je prilagođen programu navedenog studisjkog programa, a istovremeno može da posluži i studentima drugih fakulteta na kojima se izučava računovodstvo i revizija.

Također, može da bude veoma korisna  i studentima na II i III ciklusu studija Ekonomskog fakulteta kao i svima onima koji žele da upoznaju nove tendencije u razvoju i uspostavljanju sistema revizije u organizacijama.

U pisanju knjige korišteni su odabrani i veoma različiti izvori iz inozemne i domaće literature i prezentirani brojni primjeri iz prakse, čime su teoretski stavovi iz oblasti revizije dobili svoju praktičnu verifikaciju.

Recenzenti udžbenika su eminentni profesori sa velikim naučnim i praktičnim iskustvima.

Donosimo izvode iz recenzija:

Prof. Nevenka Nićin: “Udžbenik Osnovi revizije čiji je autor dr Izet Banda, pročitala sam sa velikim zadovoljstvom.Udžbenik daje na veoma stručan način obrađen pojam i osnove revizije. Takođe, veoma je dobro prikazano vođenje poslovnih knjiga i sačinjavanje finansijskih izveštaja. Udžbenik može služiti i kao štivo za praktičnu primenu od strane profesionalnih revizora i računovođa. Knjiga će značajno doprineti kvalitetnom izučavanju revizije, kao i kvalitetnijem funkcionisanju revizije u našim privrednim društvima. Zato je sa zadovoljstvom preporučujem kako onima koji se spremaju za revizijsku praksu, tako i onima koji su u praksi nosioci revizije i menadžerima koji treba da budu aktivni korisnici revizijskih i računovodstvenih informacija.“

Prof. Anka Bulatović:“ Posebna vrijednost teksta je u tome što autor jasno i detaljno obrađuje pojam, glavne tipove i mogućnosti otkt+rivanja prevara, što može poslužiti forenzičkim računovođama i revizorima u navedenoj oblast. Odlično je objašnjen pojam pranja novca i značaj u bankarskom poslovanju. Knjiga sadrži mnogo informacija o berzama i poslovanju na berzama, sa posebnim naglaskom  na moguće manipulacije sa kojima se mogu susresti kompanije u svomposlovanju.“

Prof. Hariz Agić: „Ubjeđenja sam da je knjiga izuzetno informativna, poučna za razumijevanje problema i podsticajna za razvijanje novih inicijativa u organizacijama koje se tiču uvođenja i zaživljavanja revizije, kao sastavnog dijela poslovanja. Autor donosi inovativan, naučno potvrđen pristup učenju ove discipline, testiran i prihvaćen u akademskoj praksi.Sadržaj udžbenika nudi svjež i originalan pogled autora na savremene teorije revizije i predstavlja značajan izdavački poduhvat kojim će se obogatiti ponuda domaće literature iz ove oblasti.“