Mr Nemanja Smičiklas – izmjena satnice ispita


Obavještavaju se studenti da će se ispit kod Mr Nemanje Smičiklasa održati u subotu, 23. jula u 10.00 sati, umjesto u 15.00 sati.