Mr Muhamed Čohadarević – vježbe iz Osnovi fundiranja


Obavještavaju se studenti da će se vježbe iz Osnovi fundiranja kod mr Muhameda Čohadarevića održati 09. maja u 09.00 sati.