Metodologija naučnog istraživanja – termin nastave


Obavještavaju se studenti II, III i integrisanog ciklusa studija da će se prvo predavanje iz predmeta Metodologija naučnog istraživanja kod akademik prof.dr Dževad Termiz održati u petak 18.10.2019.godine sa početkom u 11:00 h.