Metodika nastave matematike i Metodika razvoja početnih pojmova – REZULTATI


Rezultati pismenog dijela ispita održnog 20.1.2021. god

Na usmeni dio ispita iz predmeta:

 • Metodike nastave matematike
 • Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova

Se pozivaju sljedeći studenti:

 1. 018/20-MiF/v
 2. 019/20-MiF/v
 3. 005/19-MIF
 4. 021/20-MIF
 5. 010/20-MIF
 6. 001/20-MIF
 7. 024/20-VPU
 8. 023/20-VPU
 9. 009/18-VPU
 10. 002/18-VPU
 11. 029/20-VPU
 12. 014/19-VPU
 13. 008/20-VPU

Usmeni dio ispita je u srijedu, 27.01.2021. godine u 16:30 h.