Metodika nastave BHS jezika – rezultati ispita


SPISAK STUDENATA KOJI SU POLOŽILI PISMENI DIO ISPITA ODRŽAN DANA 22.06.2020.GODINE IZ PREDMETA METODIKA NASTAVE BHS JEZIKA

  1. 019/19VPU
  2. 021/19VPU
  3. 013/17VPU
  4. 011/17VPU
  5. 033/19VPU
  6. 013/19VPU
  7. 002/19VPU

PREDMETNI NASTAVNIK:DOC DR DRAGANA ALEKSIĆ