Maksilofacijalna i oralna hirurgija u praksi


Maksilofacijana i oralna hirurgija u praksi

27.05, 03.06, 09.06.2021. godine  od 8.30 – 16.00h

Studenti :

  1. Emina Bedić
  2. Ahmed Dautbašić
  3. Selma Prašo
  4. Amina Hadžić
  5. Alma Halilović

02.06, 16.06.2021. godine  od 8.30 – 16.00h

  1. Eldar Selimović
  2. Amina Rifatbegović
  3. Ajla Kasumović
  4. Emrah Sakić
  5. Omar Hasanović