Klinička propedeutika I – rezultati ispita; 09.07.2020.god.


Upis ocjena 15.07.2020.godine sa početkom u 13:00 h

R.br. Br.indeksa Ocjena
1. 002/18-MF 8
2. 006/18-MF 6
3. 005/18-MF 8
4. 004/18-MF 8
5. 001/18-MF 10