IX Međunarodni naučni skup – COVID-19 IZAZOVI I POSLJEDICE


Poštovana koleginice, poštovani kolega,

Evropski univerzitet Brčko distrikt i Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla organizuju dana 9. aprila 2021. godine deveti Međunarodni naučni skup na temu

COVID – 19

– IZAZOVI I POSLJEDICE –

i poziva Vas ovim putem da uzmete učešće u radu naučnog skupa.

Početak 2020. godine obilježila je pandemija novog korona virusa. Korona virusi su velika porodica virusa, koji pod elektronskim mikroskopom imaju oblik krune, zbog čega su nazvani po latinskoj riječi corona – kruna. Novi korona virus je nova vrsta korona virusa koji do sada nije bio otkriven kod ljudi. Svjetska zdravstvena organizacija ga je nazvala SARSCoV-2 (SARS-coronavirus-2), a bolest koju uzrokuje COVID-19 (“Coronavirus Disease”). Otkriven je u Kini krajem 2019. godine. Od ovog virusa je do sada oboljelo više od 39 miliona ljudi u svijetu, od kojih je preko 1.100.000 preminulo.

Usljed pandemije novog korona virusa, većina zemalja u svijetu podvrgla je svoje stanovništvo mjerama u cilju suzbijanja širenja virusa. Kao posljedica ovih mjera svjetska ekonomija bilježi rapidan pad, a zdravstveni sistemi doživjeli su kolaps. Radna mjesta su ugrožena, fabrike se gase. Čak i privredni giganti su na koljenima, poput moćnih avio kompanija ili fabrika za proizvodnju automobila. Turizam se praktično preko noći ugasio. Škole se zatvaraju do daljnjeg, a nastava biva prebačena na on-line modus. Mentalno zdravlje osoba koje su boravile u izolaciji tokom lockdowna poljuljano je. Medicinari nam kao posljedicu toga prognoziraju pojavu PTSP-a. Navedene, kao i mnoge druge posljedice izazvalo je širenje novog korona virusa. No, na nekim poljima nije sve tako crno. Pojedini privredni i drugi subjekti vidjeli su svoju priliku i uspješno je koriste. Tako je procvao sektor za proizvodnju dezinficijenasa, kao i zaštitnih maski, rukavica i odijela. Poslodavci su koristili mogućnost rada zaposlenih od kuće, što je dovelo do uštede u troškovima. Otpočela je utrka ko će prvi plasirati efikasnu vakcinu na tržište.

Koje su to negativne posljedice, a koje prilike tema je devetog međunarodnog naučnog skupa. Nesporno je da je ova pandemija imala uticaja na sve segmente društva i društvenih odnosa (pravo, ekonomija, turizam, industrija, zdravstvo i medicina, tehnologija i tehnika, informacione tehnologije, kao i mnoge druge), tako da je tema interesantna za sve stručnjake i naučnike iz svih oblasti. Imajući ovo u vidu, pozivamo i Vas da svojim naučnim ili stručnim radom učestvujete na međunarodnom naučnom skupu.

                Brčko – Tuzla, 16.10.2020. godine

                                                                                                                       REKTOR

EVROPSKOG UNIVERZITETA

Akademik prof. dr. Nedeljko Stanković

Pozivno pismo za naucni skup 2021 engl

Pozivno pismo za naucni skup 2021 bhs