Istraživanje tržišta – rezultati kolokvijalnog ispita


R.br. Br.indeksa Ocjena
1. 010/15-TE 7
2. 016/16-MP 6
3. 009/16-OSE 7
4. 026/17-OSE 8
5. 018/17-RR 7
6. 019/17-RR 7
7. 021/17-RR 7