Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama – rezultati ispita;14.02.2020.god.


Uvid u radove i upis ocjena održat će se 22.02.2020.godine sa početkom u 12:30 h.

  1. 005/18-FO 8
  2. 003/18-FO 7
  3. 009/18-FO 7