Inženjersko crtanje – obavještenje za studente


Obavještavaju se studenti koji slušaju predmet Inženjersko crtanje da su obavezni na predavanje donijeti sljedeći pribor:

  • sveska bez linija A4 format,
  • par razlicitih trokutova ,
  • šestar,
  • grafitna olovka i gumica,te
  • krivuljari.