INFEKTOLOGIJA I PRIDRUŽENA NJEGA – rezultati ispita održanog 23.01.2021. godine


Rezultati ispita iz predmeta Infektologija i pridružena njega održanog 23.01.2021. godine kod prof.dr Sead Ahmetagić

Rbr. Broj indeksa Ocjena
1 022/18-S/v 7
2 033/19-S/v 7
3 021/18-S/v 7
4 027/18-S/v 5
5 013/18-S/v 8
6 011/18-S/v 7
7 019/20-S/v 5
8 029/18-S/v 5
9 032/18-S/v 8
10 039/20-S/v 7
11 022/18-S/v 5
12 023/18-S/v 8
13 034/19-S/v 7
14 005/19-S/v 6
15 005/18-S/v 10
16 026/18-S/v 9

Upis ocjena će se održati na februarskom ispitnom roku.