Imunologija (Medicinski fakultet) – obavještenje za studente


Obavještavaju se studenti Medicinskog fakulteta da se obavezno jave prof.dr Munevera Osmić putem e – maila vezano za predmet IMUNOLOGIJA. E – mail adresa je munevera_osmic@hotmail.com .