III Studentski kongres sa međunarodnim učešćem, „Hrana-ishrana-zdravlje“ Sarajevo, od 05.07. do 07. 07. 2018.godine


Selma Mandžić, studentica IV godine, Evropskog univerziteta Kallos Tuzla, Fakultet zdravstvenih nauka studijski program Farmacija, prezentirala je svoj rad  “Ishrana sportista”.

Kongres je održan na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu, u organizaciji Univerziteta u Sarajevu.

Cilj organiziranja ovog kongresa je promocija univerzalnih vrijednosti zajedništva i multidisciplinarnog pristupa u proizvodnji hrane, njenom higijenskom statusu i kvalitetu te prilagođenom načinu ishrane.

Multidisciplinarni karakter kongresa omogućava da se daju  odgovori i rješenja na izazove u domenu hrane, ishrane i zdravlja.