Histologija sa embriologijom – rezultati prvog kolokvijalnog ispita; 26.03.2019.god.


R.br. Br.indeksa Ocjena
1. 011/17-MF 8
2. 010/17-MF 5
3. 007/17-MF 5
4. 012/17-MF 5
5. 003/17-MF 5
6. 014/17-MF 5
7. 019/17-MF 5
8. 013/17-MF 5
9. 002/17-MF 5
10. 009/17-MF 5
11. 016/17-MF 5
12. 005/17-MF 5
13. 006/17-MF 5