Fizika III – rezultati ispita; 26.01.2019.god.


R.br Br.indeksa  

Kolokvij i završni ispit

 

Seminarski rad  

Prezentacija seminarskog rada

Ukupan broj bodova
1

 

045/17 MiF 70 0 0 70
2

 

029/18 MiF 78 0 0 78
3

 

028/18 MiF 58 0 0 58
4 036/18 MiF 55

 

0 0 55
5 024/18 MiF 45

 

10 0 55

Za osvojeni broj bodova pripada odgovarajuća ocjena kako slijedi:

55-64  ocjena 6

65-74  ocjena 7

75-84  ocjena 8

85-94  ocjena 9

95-100  ocjena 10