Farmakoznozija – razultati ispita; 05.09.2019.god.


Rezultati ispita iz predmeta Farmakognozija rađenog 05.09.2019.godine:

R.br. Br.indeksa Br.bodova Ocjena
1. 022/16-FA 58 6
2. 018/18-FA 40 5
3. 043/16-FA 75 7