Električna kola – rezultati ispita; 03.07.2019. godine


R.br Br.indeksa Ocjena
1. 033/18-INI 6
2. 010/18-INI 6
3. 007/18-INI 6
4. 013/18-INI 6
5. 003/18-INI 6
6. 023/18-INI 6
7. 047/18-INI 6