Doc. dr Semir Mešanović


REZULTAT ZAVRŠNOG TESTA IZ PREDMETA

MOLEKULARNA BIOLOGIJA ĆELIJE  (rađen dana 15.06.2022.)

BROJ INDEKSA

UKUPNO

OCJENA

004-18-MF

95

10

002-18-MF

77

8

005-18-MF

30

5

010-19-MF

100

10

012-20-MF

0

REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA IZ PREDMETA

OSNOVE LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE   (rađen dana 15.06.2022)

Br indeksa

BR BODOVA

OCJENA

004-19-MF

24

5

014-19-MF

91,5

9

003-19-MF

69

7

012-19-MF

85

9

017-19-MF

75,5

8

014-20-MF

75

8

015-19-MF

67

7

008-19-MF

55,5

6

019-19-MF

65

7

006-19-MF

83

8

012-20-MF

59

6