Doc.dr Igor Hudić – rezultati ispita; 11.09.2020.god.


Rezultati ispita :
1. Ginekologija i akušerstvo – stomatologija:
    009/17 – 6
    023/17 – 6
2. Zdravstvena njega u ginekologiji i pedijatriji
     037/19 – 6