Doc.dr Goran Popović – promjena termina ispita


Obavještavaju se studenti da će se ispiti kod doc.dr Gorana Popovića održati 20.07.2019. godine u sljedećim vremenskim terminima:

15:00 h

Elektronika,

Operativni sistemi.

16:00 h

Softverski inžinjering,

Mikroračunarski sistemi,

Računari u nastavi matematike,

Računari u nastavi fizike.