Doc.dr Edin Kaletović


Rezultati ispita oralna hirurgija 1 , održanog 01.09.2021.
 
1. 067 16 ST     8 (osam)    79 bodova  prosječan C
 
2. 009 17 ST     7 (sedam)  66 bodova  uopšteno dobar D