Doc.dr Albina Fazlović-Rezultati II kolokvijuma iz Ustavnog prava


      Rezultati II kolokvijuma iz Ustavnog prava

R. br.

Broj indeksa

I

kolokvijum

II

kolokvijum

Seminarski

 rad

Prijedlog

 konačne ocjene

1.

005/20-FO

5

5

 

2.

002/21-OP/v

6

5

 

3.

007/20-OP/v

8

8

8

4.

002/20-FO

5

5

 

5.

003/20-FO

5

5

 

6.

001/18-OP/v

5

 

 

7.

003/20-OP/v

8

7

8

8.

008/20-BP

6

5

 

9.

004/20-OP

5

5

 

10.

005/20-OP/v

5

 

11.

004/21-OP/v

5