Prof. dr Radoslav Galić


Matematika I – ispit održan 21.01.2023. godine.

Redni br Br. Indexa Kolokv/pism Usmeni  Ocijena
1. 006/22-INI 6 15 5
2. 003/22-INI 0 11 5
3. 005/22-MiF/V 6 60 6
4. 009/22-MP/V položen 55 6
5. 003/22-RNO/V 0 25 5
6. 003/22-MT 0 35 5
7. 004/22-DS položen 15 5
8. 004/22-MT 0 15 5
9. 012/22-BS položen 11 5
10. 002/22-DS položen 11 5
11. 001/22-DS položen 11 5
12. 012/21-INI 0 11 5
13. 002/22-OSE položen 11 5

Napomena: Uvid u rad i zaključak usmenog ispita 11.02.2023. godine u 11.00 sati.

Prof. dr Jasminka Sadadinović


Prirodna ljekovita sredstva – ispit održan 20.01.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 008/21-FA 57 6
2. 009/22-FA 89 9
3. 039/22-FA/V 67 7
4. 007/21-FA/V 56 6

Industrijska proizvodnja lijekova – ispit održan 20.01.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 016/21-FA 44 5
2. 003/19-FA 86 9

Ekološko inženjerstvo – ispit održan 20.01.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 008/22-GRO 79 8

Prof. dr Halid Žigić


Informatika sa medicinskom statistikom – ispit održan 25.01.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 013/22-MF 8
2. 006/21-MF 8
3. 007/21-MF 7
4. 012/21-MF 7
5. 010/21-MF 7
6. 005/21-MF 9
7. 009/21-MF 7
8. 021/22-MF 8

Električna kola – ispit održan 25.01.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 006/22-INI 5
2. 003/22-INI 7

Aplikativni softver – ispit održan 25.01.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 047/18-INI 7

Multimedijalni sistemi – ispit održan 25.01.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 032/22-INT/V 8
2. 029/19-INI 8
3. 008/22-INT/V 7
4. 027/19-INI 9

Prof. dr Jasminka H.Halilović


Mikrobiologija sa parazitologijom – ispit održan 19.01.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Prva parcijala Seminarski rad Završni ispit 19.1.2023. Kolokvij Ukupan broj bodova Ocjena
 1. 011/22-FA 14 15 35 10 74 8
  2. 004/20-MF 15 20   5 40 5
  3. 015/20-ST 15   47   62 6
  4. 004/21-SI 15   36   51 5
 5. 012/22-MF   15     15 5
 6. 005/20-MF 15 15 40 10 70 7
7.  019/21-S/V   15 28   43 5
8.   009-20-MF 15+ 20 40 10 85 9
 9. 002/21-ST     35   35 5
10.   027/21-S 10 15 46 10 81 8
11.   001/20-FA 13 15 44 5 77 8
12.   026/21-S/V   15     15 5
13.   013/21-S 8,5 15 33   56 6
14.  010/21-S 9,5   38   38 5
15.   014/17-MF            
16.   008/20-MF 14 20 42 10 86 9
17.   001/21-MF 13 15     28 5
18.   017/22-FA 12 20 33   65 7
19.   006/21-S 11 15 46   77 8
20.   012/21-S/V   15 33   48 5
21.  009/22-FA 13 20 41     5
22.  004/21-S 10 15 43 10 78 8
23.   022/19-MF   20     20 5
24.   009/21-ST 11   30   41 5
25.   013/20-MF   15 45   60 6
26.  003/21-SI 8 15 45   68 7
27.  003/21-S     42   42 5
28.   013/21-FA 13,5 15 35   64 7
 29. 017/21-S 7,5   21   28 5
30.  011/22-MF     41   41 5
31.   018/21-S 13   39   52 5
32.   001/20-MF 15 15   10 50 5
33.   005/22-MF 15+ 20 40 10 95 10
34.   010/21-SI 12   45   57 6
35.   010/20-FA            

Istraživanje u forenzičkim labaratorijama – ispit održan 19.01.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 001/22-FO 10
2. 003/21-FO 7
3. 002/21-FO 9
4. 006/21-FO 6

Napomena : Upis ocjena i uvid u radove obaviti će se u srijedu, 25.01.2023. godine u 12.00 sati u praktikumu 7.

Prof. dr Slobodan Marinković


Anatomija – ispit održan 20.01.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 035/22-S/V 50 5
2. 031/22-S/V 41 5
3. 041/22-S/V 40 5
4. 006/22-S/V 47 5
5. 016/22-S/V 51 5
6. 036/22-FT/V 46 5
7. 034/22-FT/V 44 5
8. 003/22-RA/V 64 6
9. 002/22-RA/V 51 5
10. 038/22-S/V 20 5
11. 039/22-FA/V 51 5
12. 016/22-FA 50 5
13. 001/22-ST 64 6
14. 007/22-ST 64 6
15. 017/22-FA 50 5
16. 010/22-FA 74 7
17. 007/22-S/V 51 5
18. 040/22-FA/V 49 5
19. 014/22-FA 38 5
20. 006/22-ST 51 5
21. 012/22-FT 34 5
22. 008/22-FT 35 5
23. 014/22-S/V 51 5
24. 013/22-S/V 50 5
25. 033/22-S/V 51 5
26. 019/22-S/V 64 6
27. 020/22-S/V 74 7
28. 008/22-RA/V 38 5
29. 003/22-FA 43 5
30. 002/22-RA 40 5
31. 004/22-S/V 45 5
32. 012/22-RA/V 45 5
33. 027/22-S/V 50 5
34. 013/22-S 21 5
35. 017/22-S/V 42 5
36. 005/22-S/V 27 5
37. 015/22-S/V 40 5