Biologija sa humanom genetikom – rezultati ispita; 15.06.2019.god.


R.br Br.indeksa Prva parcijala

15.4.2019.

Druga parcijala

20.5.2019

Kolokvij vježbe

27.5.2019.

SEM.

RAD.

aktivnost ZAVRŠNI (15.6.2019)
1. 026-18-S 0          
2. 011-18-S 0 0       10,5
3. 024-18-RA 0,5         12,5
4. 004-18-RA 1,5 2   20    
5. 012-18-S 3          
6. 001-18-RA 0 0       5,5
7.        006-18-ST 2,5 1,5 4(PONOVITI) 15 5  
8.     020-18-FA 7 0   20    
9. 021-18-S 0         19
10. 007-18-FT 2 1       1,5
11.     001-18-FA 2,5          
12.     032-17-FA 0 2        
13. 027-18-FT 0 1        
14. 009-18-FT 2 2       10
15. 003-18-S 1          
16. 020-18-RA 2     20 5 3
17. 010-18-ST 7 5 8 20 5 20
18. 005-18-MF 2,5 1 9 20 5 4
19. 028-18-S 1 8        
20. 013-18-S 1,5          
21. 027-18-S 2          
22. 010-18-FT 1,5 3   20   10
23. 008-18-FT 10,5 9   20   15,5
24. 006-18-RA 1 4,5   20   6,5
25.     011-18-FA 2 1,5 4 (PONOVITI) 20    
26. 005-18-S 0,5 0     5 6,5
27.     006-18-MF 0 2        
28.     008-17-MF 2   4 (PONOVITI)      
29. 002-18-RA 0 2   20 5  
30. 016-18-FT 2 0   15 5  
31. 022-18-FT 2,5 4,5   20   6,5
32. 027-18-FT 0 1       10,5
33. 043-18-SI 4,5 0   10   4,5
34.     002-18-MF 4,5 1   20 5  
35.     015-18-FA 2 1,5 0 (PONOVITI) 30 5  
36.     031-18-ST 6 2,5 2 (PONOVITI) 25 5  
37. 004-18-MF 10   8 20 5  
38.     001-18-MF 3,5          
39. 009-18-FA 2,5 2 5 15 5  
40. 013-18-FT 2 2   20 5 2
41. 038-18-S 7,5 4,5   20 5 18
42. 017-18-S 4 1   20    
43. 003-18-RA 10,5 11   30 5 31
44. 031-18-RA 4 6   10   14
45. 030-17-S 5 2,5   20   10,5
46. 037-18-FT   1        
47.         30 5  
48. 005-18-S           3
49. 037-16-ST           4,5
50. 019-18-SI 5     30 5 28
51. 051-16-RA           11,5
52.        -18-S           2

ISPIT IZ BIOLOGIJE SA HUMANOM GENETIKOM U OVOM ROKU PLOŽILI SU SLJEDEĆI STUDENTI:

  1. 010-18-ST     65 BODOVA  OCJENA (7)
  2. 008-18-FT   55 BODOVA OCJENA (6)
  3. 038-18-S 55 BODOVA  OCJENA (6)
  4. 003-18-RA 87,5 BODOVA   OCJENA (9)
  5. 019-18-SI   68 BODOVA OCJENA (7)

NAPOMENA: UPIS OCJENA OBAVIT ĆE SE U SUBOTU 22.6.2019. GODINE U 12 SATI U PRAKTIKUMU ZA BIOLOGIJU.