Arhitektura računarskih sistema i mreža – rezultati II kolokvijalnog ispita;15.01.2020.god.


R.br. Br.indeksa Ocjena
1. 003/19-INI 10
2. B. 6
3. 005/18-INI/v 6
4. 033/19-INI 6
5. 027/19-INI 10
6. 035/19-INI 10
7. 017/19-INI 9
8. 016/19-INI 7