Anatomija – rezultati II kolikvijalnog ispita; 29.11.2019.god.


R.br. Br.indeksa Br.bodova
1. 014/19-MF 18
2. M.L. 17
3. 009/19-MF 15
4. 008/19-MF 19
5. 004/19-MF 19
6. 020/19-MF 17
7. 006/19-MF 15
8. 003/19-MF 18
9. 016/19-MF 15
10. 001/19-MF 19
11. 005/19-MF 16
12. 012/19-MF 17
13. 011/19-MF 17
14. 017/19-MF 18
15. 015/19-MF 16