FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

Studijski program – Žurnalistika i komunikologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Uvod u političku teoriju

Prof.dr Dragan Tančić

23.06.2018.god.

07.07.2018.god.

Subota

14:00 h

Sudnica

Uvod u pravo

Doc.dr Albina Abidović

13.06.2018.god.

04.07.2018.god.

Srijeda

13:00 h

Kabinet br. IV

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

16.06.2018.god.

30.06.2018.god.

Subota

09:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

11.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Istorija političkih teorija

Prof.dr Dragan Tančić

23.06.2018.god.

07.07.2018.god.

Subota

14:00 h

Sudnica

Uvod u filozofiju

Prof.dr Kemal Brkić

27.06.2018.god.

18.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. IV

Retorika

Prof.dr Brano Miljuš

23.06.2018.god.

21.07.2018.god.

Subota

14:00 h

Kabinet br. XI

B/H/S jezici

Prof.dr Drago Tešanović

23.06.2018.god.

07.07.2018.god.

Subota

10:00 h

Kabinet br. V

Osnovi ekonomije

Doc.dr Izet Banda

12.06.2018.god.

03.07.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Politička sociologija

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Ustavno pravo

Doc.dr Albina Abidović

13.06.2018.god.

04.07.2018.god.

Srijeda

13:00 h

Kabinet br. IV

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

16.06.2018.god.

30.06.2018.god.

Subota

09:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

11.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Savremena politička teorija

Prof.dr Dragan Tančić

23.06.2018.god.

07.07.2018.god.

Subota

14:00 h

Sudnica

Uporedna politika

Prof.dr Dragan Tančić

23.06.2018.god.

07.07.2018.god.

Subota

14:00 h

Sudnica

Geopolitika

Akademik prof.dr Zoran Milošević

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

27.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet informatike

Kancelarijsko poslovanje

Prof.dr Kemal Brkić

27.06.2018.god.

18.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. IV

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

19.06.2018.god.

10.07.2018.god.

Utorak

16:00 h

Mali amfiteatar

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Politička antropologija

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Političke partije

Prof.dr Dragan Tančić

23.06.2018.god.

07.07.2018.god.

Subota

14:00 h

Sudnica

Osnovi teorije i spoljne politike

Prof.dr Dragan Tančić

23.06.2018.god.

07.07.2018.god.

Subota

14:00 h

Sudnica

Izborni sistem

Prof.dr Brano Miljuš

23.06.2018.god.

21.07.2018.god.

Subota

14:00 h

Kabinet br. XI

Međunarodni odnosi

Prof.dr Brano Miljuš

23.06.2018.god.

21.07.2018.god.

Subota

14:00 h

Kabinet br. XI

Žurnalistika

Prof.dr Dragan Tančić

23.06.2018.god.

07.07.2018.god.

Subota

14:00 h

Sudnica

Marketing

Prof.dr Nevenka Nićin

13.06.2018.god.

12.07.2018.god.

Srijeda

Četvrtak

11:00 h

Kabinet br. V

Preduzetništvo

Doc.dr Izet Banda

19.06.2018.god.

10.07.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Sociologija religije

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

13.06.2018.god.

04.07.2018.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

Javno mnjenje

Prof.dr Dragan Tančić

23.06.2018.god.

07.07.2018.god.

Subota

14:00 h

Sudnica

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof.dr Brano Miljuš

23.06.2018.god.

21.07.2018.god.

Subota

14:00 h

Kabinet br. XI

Politički marketing

Doc.dr Izet Banda

12.06.2018.god.

03.07.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Političko ponašanje

Prof.dr Dragan Tančić

23.06.2018.god.

07.07.2018.god.

Subota

14:00 h

Sudnica

Lokalna samouprava

Prof.dr Brano Miljuš

23.06.2018.god.

21.07.2018.god.

Subota

14:00 h

Kabinet br. XI

Svjetska istorija poslije 1945

Prof.dr Edin Ramić

25.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Sudnica

Politička kultura

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar