EKONOMSKI FAKULTET

Studijski program – Turizam i ekologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Osnovi ekonomije

Doc.dr Izet Banda

12.06.2018.god.

03.07.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

14.06.2018.god.

13.07.2018.god.

Četvrtak

Petak

10:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

16.06.2018.god.

30.06.2018.god.

Subota

09:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

11.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Makroekonomija

Prof.dr Nevenka Nićin

13.06.2018.god.

12.07.2018.god.

Srijeda

Četvrtak

11:00 h

Kabinet br. V

Sociologija

Prof.dr Zoran Milošević

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

27.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet informatike

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

13.06.2018.god.

12.07.2018.god.

Srijeda

Četvrtak

14:00 h

Veliki amfiteatar

Preduzetništvo

Doc.dr Izet Banda

19.06.2018.god.

10.07.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

19.06.2018.god.

10.07.2018.god.

Utorak

16:00 h

Mali amfiteatar

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

13.06.2018.god.

12.07.2018.god.

Srijeda

Četvrtak

11:00 h

Kabinet br. V

Međunarodna ekonomija

Doc.dr Izet Banda

12.06.2018.god.

03.07.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

16.06.2018.god.

30.06.2018.god.

Subota

09:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

11.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Ekonomika preduzeća

Doc.dr Izet Banda

26.06.2018.god.

17.07.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Marketing

Prof.dr Nevenka Nićin

13.06.2018.god.

12.07.2018.god.

Srijeda

Četvrtak

11:00 h

Kabinet br. V

Finansijsko izvještavanje

Prof.dr Anka Bulatović

27.06.2018.god.

18.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. III

Projektni menadžment

Doc.dr Šemsudin Dervić

23.06.2018.god.

14.07.2018.god.

Subota

10:00 h

Kabinet br. II

Organizacija preduzeća

Doc.dr Izet Banda

12.06.2018.god.

03.07.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Menadžment ljudskih resursa

Prof.dr Hariz Agić

19.06.2018.god.

10.07.2018.god.

Utorak

16:00 h

Mali amfiteatar

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Bankarstvo

Prof.dr Anka Bulatović

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. III

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

13.06.2018.god.

12.07.2018.god.

Srijeda

Četvrtak

11:00 h

Kabinet br. V

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

13.06.2018.god.

04.07.2018.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

Kulturni turizam

Prof.dr Tešo Ristić

16.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Subota

Ponedjeljak

09:00 h

Kabinet br. III

Industrijska ekologija

Prof.dr Tešo Ristić

16.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Subota

Ponedjeljak

09:00 h

Kabinet br. III

Turistička politika i razvoj

Doc.dr Jusuf Omerović

30.06.2018.god.

14.07.2018.god.

Subota

11:00 h

Kabinet br. XII

Istraživanje tržišta

Doc.dr Izet Banda

26.06.2018.god.

17.07.2018.god.

Utorak

12:00 h

Kabinet br. I

Marketing logistike

Doc.dr Izet Banda

12.06.2018.god.

03.07.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Osiguranje

Prof.dr Nenad Avramović

13.06.2018.god.

04.07.2018.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Ekonomika turizma

 

 

 

 

 

Ekonomski aspekti životne sredine

 

 

 

 

 

Upravljanje ekološkim rizikom

 

 

 

 

 

Menadžment turističke destinacije

 

 

 

 

 

Turistička geografija

 

 

 

 

 

Ekološki menadžment

 

 

 

 

 

Marketing u turizmu

 

 

 

 

 

Globalni turizam