FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

Studijski program – Sestrinstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

25.06.2018.god.

Ponedjeljak

14:00 h

Kabinet br. X

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

18.06.2018.god.

06.07.2018.god.

Ponedjeljak

Četvrtak

16:00 h

Veliki amfiteatar

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof.dr Amer Čustović

18.06.2018.god.

02.07.2018.god.

Ponedjeljak

16:00 h

Kabinet br. V

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

16.06.2018.god.

30.06.2018.god.

Subota

09:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

11.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

28.06.2018.god.

12.07.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

11.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

 

09:00 h

Veliki amfiteatar

Uvod u zdravstvenu njegu

Prof.dr Azijada Beganlić

12.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Utorak

Srijeda

15:30 h

Kabinet br. V

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

25.06.2018.god.

10.07.2018.god.

Ponedjeljak

Utorak

16:00 h

Veliki amfiteatar

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

13.06.2018.god.

12.07.2018.god.

Srijeda

Četvrtak

14:00 h

Veliki amfiteatar

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

27.06.2018.god.

18.07.2018.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet br. X

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

22.06.2018.god.

13.07.2018.god.

Petak

14:00 h

Kabinet br. V

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

28.06.2018.god.

12.07.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

Veliki amfiteatar

Urgenta medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. XI

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

16.06.2018.god.

30.06.2018.god.

Subota

09:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

11.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

29.06.2018.god.

20.07.2018.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. X

Osnovi patologije

Prof.dr Zinaida Karasalihović

11.06.2018.god.

02.07.2018.god.

Ponedjeljak

14:00 h

Veliki amfiteatar

Njega internističkih i zaraznih bolesnika

Prof.dr Amer Čustović

18.06.2018.god.

02.07.2018.god.

Ponedjeljak

16:00 h

Kabinet br. V

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji

Doc.dr Igor Hudić

26.06.2018.god.

16.07.2018.god.

Utorak

Ponedjeljak

16:00 h

Kabinet br. V

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

19.06.2018.god.

10.07.2018.god.

Utorak

16:00 h

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine

Prof.dr Azijada Beganlić

12.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Utorak

Srijeda

16:30 h

Kabinet br. V

Zdravstveno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

20.06.2018.god.

Srijeda

15:00 h

Sudnica

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Manuelna masaža

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

19.06.2018.god.

03.07.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. II

Homeopatija

Doc.dr Sunita Delić - Ćustendil

14.06.2018.god.

20.07.2018.god.

Četvrtak

Petak

16:00 h

14:00 h

Kabinet br. IV

Psihijatrijska njega

Prof.dr Azijada Beganlić

12.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Utorak

Srijeda

15:30 h

Kabinet br. V

Oftamologija i pridružena njega

Prof.dr Azijada Beganlić

12.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Utorak

Srijeda

15:30 h

Kabinet br. V

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

29.06.2018.god.

20.07.2018.god.

Petak

15:00 h

Kabinet br. X

Osnovi transfuziologije

Doc.dr Sunita Ćustendil

14.06.2018.god.

20.07.2018.god.

Četvrtak

Petak

16:00 h

14:00 h

Kabinet br. IV

Onkologija i palijativna zdravstvena njega

Doc.dr Sunita Ćustendil

14.06.2018.god.

20.07.2018.god.

Četvrtak

Petak

17:00 h

15:00 h

Kabinet br. IV

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Doc.dr Munevera Osmić

19.06.2018.god.

10.07.2018.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet br. III

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

29.06.2018.god.

20.07.2018.god.

Petak

15:00 h

Kabinet br. X

Organizacija zdravstvenih ustanova

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. XI

Evropski zdravstveni sistemi

Prof.dr Adi Rifatbegović

13.06.2018.god.

04.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. VI

Prevencija i rano otkrivanje raka

Prof.dr Sanda Pribić

27.06.2018.god.

18.07.2018.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet br. X

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Osnovi hirurškog instrumentiranja

Doc.dr. Mufid Burgić

14.06.2018.god.

12.07.2018.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet br. III

Dermatovenerologija i pridružena njega

Prof.dr Mithat Tabaković

21.06.2018.god.

19.07.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

Kabinet br. X

Njega u kardiologiji i neurologiji

Doc.dr. Mirza Moranjkić

26.06.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. III

Njega starijih osoba

Doc.dr. Mufid Burgić

14.06.2018.god.

12.07.2018.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet br. III

Intenzivna njega

Prof.dr Mithat Tabaković

29.06.2018.god.

20.07.2018.god.

Petak

14:00 h

Kabinet br. X

ORL i pridružena njega

Prof.dr Branimir Marajnović

12.06.2018.god.

02.07.2018.god.

Utorak

Ponedjeljak

10:00 h

Kabinet br. IV

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

27.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet informatike

Osnovi biomedicine

Doc.dr. Senka Samradžić

03.07.2018.god.

19.07.2018.god.

Utorak

Četvrtak

10:00 h

Kabinet br. IV

Epidemiološke metode u medicini

Doc.dr. Munevera Osmić

19.06.2018.god.

10.07.2018.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet br. III