FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

Studijski program – Sanitarni inženjering

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

25.06.2018.god.

Ponedjeljak

14:00 h

Kabinet br. X

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

18.06.2018.god.

06.07.2018.god.

Ponedjeljak

Četvrtak

16:00 h

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

14.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Četvrtak

10:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

16.06.2018.god.

30.06.2018.god.

Subota

09:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

11.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

28.06.2018.god.

12.07.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

11.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

 

09:00 h

Veliki amfiteatar

Organska hemija

Prof.de Jasminka Sadadinović

21.06.2018.god.

19.07.2018.god.

Četvrtak

11:00 h

Kabinet muzike

Ekologija i zaštita životne sredine

Doc.dr Senka Samardžić

03.07.2018.god.

19.07.2018.god.

Utorak

Četvrtak

10:00 h

Kabinet br. IV

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

13.06.2018.god.

12.07.2018.god.

Srijeda

Četvrtak

14:00 h

Veliki amfiteatar

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

27.06.2018.god.

18.07.2018.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet br. X

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

22.06.2018.god.

13.07.2018.god.

Petak

14:00 h

Kabinet br. V

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

28.06.2018.god.

12.07.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

Veliki amfiteatar

Urgenta medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. XI

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

16.06.2018.god.

30.06.2018.god.

Subota

09:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

11.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

25.06.2018.god.

10.07.2018.god.

Ponedjeljak

Utorak

16:00 h

Veliki amfiteatar

Osnovi patologije

Prof.dr Zinaida Karasalihović

11.06.2018.god.

02.07.2018.god.

Ponedjeljak

14:00 h

Veliki amfiteatar

Prehrambeni aditivi i kontaminenti

Doc.dr Senka Samardžić

03.07.2018.god.

19.07.2018.god.

Utorak

Četvrtak

10:00 h

Kabinet br. IV

Upravljanje i zaštita voda

Doc.dr Senka Samardžić

03.07.2018.god.

19.07.2018.god.

Utorak

Četvrtak

10:00 h

Kabinet br. IV

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

19.06.2018.god.

10.07.2018.god.

Utorak

16:00 h

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine

Prof.dr Azijada Beganlić

12.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Utorak

Srijeda

16:30 h

Kabinet br. V

Zdravstveno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

20.06.2018.god.

Srijeda

15:00 h

Sudnica

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Upravljanje otpadom

Doc.dr Senka Samardžić

03.07.2018.god.

19.07.2018.god.

Utorak

Četvrtak

10:00 h

Kabinet br. IV

Fizičko – hemijska analiza vode i namirnica

Prof.dr Amer Čustović

18.06.2018.god.

02.07.2018.god.

Ponedjeljak

16:00 h

Kabinet br. V

Tehnologija vode za piće i čuvanje namirnica

Prof.dr Mustafa Burgić

22.06.2018.god.

06.07.2018.god.

Petak

16:00 h

Kabinet br. III

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

29.06.2018.god.

20.07.2018.god.

Petak

15:00 h

Kabinet br. X

Ishrana,nutritivna terapija i dijetetika

Doc.dr Munevera Osmić

19.06.2018.god.

10.07.2018.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet br. III

Mikrobiološka analiza vode i namirnica

Prof.dr Mustafa Burgić

22.06.2018.god.

06.07.2018.god.

Petak

17:00 h

Kabinet br. III

Ekološko sanitarno zakonodavstvo i nadzor

Prof.dr Mustafa Burgić

22.06.2018.god.

06.07.2018.god.

Petak

18:00 h

Kabinet br. III

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

29.06.2018.god.

20.07.2018.god.

Petak

15:00 h

Kabinet br. X

Organizacija zdravstvenih ustanova

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. XI

Evropski zdravstveni sistemi

Prof.dr Adi Rifatbegović

13.06.2018.god.

04.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. VI

Prevencija i rano otkrivanje raka

Prof.dr Sanda Pribić

27.06.2018.god.

18.07.2018.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet br. X

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodologija uzorkovanja u sanitarnom higijenskom nadzoru

Prof.dr. Amer Čustović

 

 

 

 

Analiza, kontrola i zaštita vazduha

Doc.dr. Almir Šabović

 

 

 

 

Dezinfekcija,dezinsekcija i deratizacija

Prof.dr. Amer Čustović

 

 

 

 

Neurologija i pridružena njega

Doc.dr. Mufid Burgić

 

 

 

 

Sistem upravljanja kvalitetom i bezbjednošću hrane

 

 

 

 

 

Sanitarni inženjering vode za kupanje i rekreaciju

 

 

 

 

 

Osnovi informatike

 

 

 

 

 

Osnovi biomedicine

Doc.dr. Senka Samardžić

 

 

 

 

Epidemiološke metode u medicini

Doc.dr. Munevera Osmić