PEDAGOŠKI FAKULTET

Studijski program – Razredna nastava opći smjer

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

B/H/S jezici

 

15.09.2018.god.

29.09.2018.god.

Subota

10:00

Kabinet br. VI

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

13.09.2018.god.

29.09.2018.god.

Četvrtak

Subota

10:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

01.09.2018.god.

15.09.2018.god.

Subota

10:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

10.09.2018.god.

24.09.2018.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Mali amfiteatar

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

04.09.2018.god.

25.09.2018.god.

Utorak

10:00 h

Veliki amfiteatar

Opšta pedagogija

Prof.dr Esed Karić

07.09.2018.god.

28.09.2018.god.

Petak

15:00 h

Mali amfiteatar

Vokalno – instrumentalna nastava

Prof.dr Suzana Kusovac Sladoje

08.09.2018.god.

29.09.2018.god.

Subota

12:00 h

Kabinet muzike

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

07.09.2018.god.

21.09.2018.god.

Petak

10:00 h

Kabinet br. I

Higijena

Prof.dr Azijada Beganlić

05.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Srijeda

15:30 h

Kabinet br. VI

Opšta lingvistika

 

15.09.2018.god.

29.09.2018.god.

Subota

10:00

Kabinet br. VI

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Opšta psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

05.09.2018.god.

26.09.2018.god.

Srijeda

16:30 h

Kabinet br. I

Didaktika

Prof.dr Esed Karić

07.09.2018.god.

28.09.2018.god.

Petak

15:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

01.09.2018.god.

15.09.2018.god.

Subota

10:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

10.09.2018.god.

24.09.2018.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Mali amfiteatar

Književnost

 

15.09.2018.god.

29.09.2018.god.

Subota

10:00

Kabinet br. VI

Pedagoška psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

05.09.2018.god.

26.09.2018.god.

Srijeda

16:30 h

Kabinet br. I

Porodična pedagogija

Prof.dr Esed Karić

07.09.2018.god.

28.09.2018.god.

Petak

15:00 h

Mali amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

05.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Filmska i TV kultura

Doc.dr Larisa Softić Gasal

14.09.2018.god.

28.09.2018.god.

Petak

17:00 h

Kabinet br. III

Pedagoška informatika

Prof.dr Esed Karić

07.09.2018.god.

28.09.2018.god.

Petak

15:00 h

Mali amfiteatar

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Priroda i društvo

Prof.dr Tešo Ristić

11.09.2018.god.

28.09.2018.god.

Utorak

Petak

10:00 h

Kabinet br. XII

Književnost za djecu

 

15.09.2018.god.

29.09.2018.god.

Subota

10:00

Kabinet br. VI

Metodika nastave likovne kulture

Doc.dr Petrija Jovičić

05.09.2018.god.

17.09.2018.god.

Srijeda

Ponedjeljak

13:00 h

Kabinet br. XII

Razvojna psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

05.09.2018.god.

26.09.2018.god.

Srijeda

16:30 h

Kabinet br. I

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju

Doc.dr Edisa Šljivić

03.09.2018.god.

18.09.2018.god.

Ponedjeljak

14:00 h

Kabinet br. III

Kineziologija

Prof.dr Branimir Mikić

05.09.2018.god.

26.09.2018.god.

Srijeda

11:00 h

Kabinet br. X

Scenska umjetnost

Doc.dr Larisa Softić Gasal

13.09.2018.god.

27.09.2018.god.

Četvrtak

17:00 h

Kabinet br. III

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju

Prof.dr Esed Karić

07.09.2018.god.

28.09.2018.god.

Petak

15:00 h

Mali amfiteatar

Školsko pravo i administracija

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodika nastave prirode i društva

Prof.dr Tešo Ristić

11.09.2018.god.

28.09.2018.god.

Utorak

Petak

10:00 h

Kabinet br. XII

Metodika nastave matematike

Prof.dr B.Š.

05.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Srijeda

16:30 h

Kabinet br. I

Metodika nastave muzičke kulture

Prof.dr Suzana Kusovac Sladoje

08.09.2018.god.

29.09.2018.god.

Subota

12:00 h

Kabinet muzike

Metodika nastave fizičke kulture

Prof.dr Izudin Tanović

04.09.2018.god.

27.09.2018.god.

Utorak

Četvrtak

12:00 h

Kabinet br X

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti

 

15.09.2018.god.

29.09.2018.god.

Subota

10:00

Kabinet br. VI

Metodička praksa

Prof.dr Esed Karić

07.09.2018.god.

28.09.2018.god.

Petak

15:00 h

Mali amfiteatar

Komunikacija i grupni rad u nastavi

Prof.dr Esed Karić

07.09.2018.god.

28.09.2018.god.

Petak

15:00 h

Mali amfiteatar

Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkog dostignuća

Doc.dr Petrija Jovičić

05.09.2018.god.

17.09.2018.god.

Srijeda

Ponedjeljak

13:00 h

Kabinet br. XII

Metodika dopunske i dodatne nastave

Prof.dr Esed Karić

07.09.2018.god.

28.09.2018.god.

Petak

15:00 h

Mali amfiteatar