PEDAGOŠKI FAKULTET

Studijski program – Razredna nastava opći smjer

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

B/H/S jezici

Prof.dr Drago Tešanović

23.06.2018.god.

07.07.2018.god.

Subota

10:00 h

Kabinet br. V

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

14.06.2018.god.

13.07.2018.god.

Četvrtak

Petak

10:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

16.06.2018.god.

30.06.2018.god.

Subota

09:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

11.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Opšta pedagogija

Prof.dr Esed Karić

22.06.2018.god.

06.07.2018.god.

Petak

14:00 h

Mali amfiteatar

Vokalno – instrumentalna nastava

Prof.dr Suzana Kusovac Sladoje

16.06.2018.god.

03.07.2018.god.

Subota

Utorak

12:00 h

Kabinet br. V

Osnovi ekonomije

Doc.dr Izet Banda

12.06.2018.god.

03.07.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Higijena

Prof.dr Azijada Beganlić

12.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Utorak

Srijeda

16:30 h

Kabinet br. V

Opšta lingvistika

Prof.dr Drago Tešanović

23.06.2018.god.

07.07.2018.god.

Subota

10:00 h

Kabinet br. V

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Opšta psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

13.06.2018.god.

27.06.2018.god.

Srijeda

16:30 h

Kabinet br. I

Didaktika

Prof.dr Esed Karić

22.06.2018.god.

06.07.2018.god.

Petak

14:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

16.06.2018.god.

30.06.2018.god.

Subota

09:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

11.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Književnost

Prof.dr Drago Tešanović

23.06.2018.god.

07.07.2018.god.

Subota

10:00 h

Kabinet br. V

Pedagoška psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

13.06.2018.god.

27.06.2018.god.

Srijeda

16:30 h

Kabinet br. I

Porodična pedagogija

Prof.dr Esed Karić

22.06.2018.god.

06.07.2018.god.

Petak

14:00 h

Mali amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

27.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet informatike

Filmska i TV kultura

Doc.dr Larisa Softić Gasal

14.06.2018.god.

28.06.2018.god.

Četvrtak

16:30 h

Kabinet br. V

Pedagoška informatika

Prof.dr Esed Karić

22.06.2018.god.

06.07.2018.god.

Petak

14:00 h

Meli amfiteatar

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Priroda i društvo

Prof.dr Tešo Ristić

16.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Subota

Ponedjeljak

09:00 h

Kabinet br. III

Književnost za djecu

Prof.dr Drago Tešanović

23.06.2018.god.

07.07.2018.god.

Subota

10:00 h

Kabinet br. V

Metodika nastave likovne kulture

Doc.dr Petrija Jovičić

 

 

 

 

Razvojna psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

13.06.2018.god.

27.06.2018.god.

Srijeda

16:30 h

Kabinet br. I

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju

Doc.dr Edisa Šljivić

11.06.2018.god.

29.06.2018.god.

Ponedjeljak

Petak

13:30 h

Kabinet br. V

Kineziologija

Prof.dr Branimir Mikić

26.06.2018.god.

13.07.2018.god.

Utorak

Petak

11:00 h

Kabinet br. VI

Scenska umjetnost

Doc.dr Larisa Softić Gasal

14.06.2018.god.

28.06.2018.god.

Četvrtak

16:30 h

Kabinet br. V

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju

Prof.dr Esed Karić

22.06.2018.god.

06.07.2018.god.

Petak

14:00 h

Mali amfiteatar

Školsko pravo i administracija

Prof.dr Kemal Brkić

27.06.2018.god.

18.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. IV

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodika nastave prirode i društva

Prof.dr Tešo Ristić

16.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Subota

Ponedjeljak

09:00 h

Kabinet br. III

Metodika nastave matematike

Prof.dr B.Š.

20.06.2018.god.

04.07.2018.god.

Srijeda

16:30 h

Kabinet br. III

Metodika nastave muzičke kulture

Prof.dr Suzana Kusovac Sladoje

16.06.2018.god.

03.07.2018.god.

Subota

Utorak

12:00 h

Kabinet br. V

Metodika nastave fizičke kulture

Prof.dr Izudin Tanović

23.06.2018.god.

07.07.2018.god.

Subota

11:00 h

Kabinet br. III

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti

Prof.dr Drago Tešanović

23.06.2018.god.

07.07.2018.god.

Subota

10:00 h

Kabinet br. V

Metodička praksa

Prof.dr Esed Karić

22.06.2018.god.

06.07.2018.god.

Petak

14:00 h

Mali amfiteatar

Komunikacija i grupni rad u nastavi

Prof.dr Esed Karić

22.06.2018.god.

06.07.2018.god.

Petak

14:00 h

Mali amfiteatar

Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkog dostignuća

Doc.dr Petrija Jovičić

 

 

 

 

Metodika dopunske i dodatne nastave

Prof.dr Esed Karić

22.06.2018.god.

06.07.2018.god.

Petak

14:00 h

Mali amfiteatar