FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

Studijski program – Radiologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

25.06.2018.god.

Ponedjeljak

14:00 h

Kabinet br. X

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

18.06.2018.god.

06.07.2018.god.

Ponedjeljak

Četvrtak

16:00 h

Veliki amfiteatar

Zaštita i unapređenje zdravlja u radiologiji

Doc.dr Dario Galić

21.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Četvrtak

10:00 h

Kabinet br. V

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

16.06.2018.god.

30.06.2018.god.

Subota

09:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

11.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

28.06.2018.god.

12.07.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

Veliki amfiteatar

Radiološka propedeutika

Prof.dr Haris Huseinagić

22.06.2018.god.

13.07.2018.god.

Petak

14:00 h

Kabinet br. V

Priprema pacijenata za radiološke postupke

Doc.dr Zlatko Ercegović

11.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Ponedjeljak

Četvrtak

16:00 h

Kabinet br. II

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

13.06.2018.god.

12.07.2018.god.

Srijeda

Četvrtak

14:00 h

Veliki amfiteatar

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

27.06.2018.god.

18.07.2018.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet br. X

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

22.06.2018.god.

13.07.2018.god.

Petak

14:00 h

Kabinet br. V

Urgentna medicina

Akademik prof.dr

Rudika Gajnić

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. XI

Zaštita od zračenja

Doc.dr Dario Galić

21.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Četvrtak

10:00 h

Kabinet br. V

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

16.06.2018.god.

30.06.2018.god.

Subota

09:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

11.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

25.06.2018.god.

10.07.2018.god.

Ponedjeljak

Utorak

16:00 h

Veliki amfiteatar

Radiografske tehnike skeleta

Prof.dr Haris Huseinagić

22.06.2018.god.

13.07.2018.god.

Petak

14:00 h

Kabinet br. V

Dozimetrija u radioterapiji

Prof.dr Branimir Marjanović

12.06.2018.god.

02.07.2018.god.

Utorak

Ponedjeljak

10:00 h

Kabinet br. IV

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

19.06.2018.god.

10.07.2018.god.

Utorak

16:00 h

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine

Prof.dr Azijada Beganlić

12.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Utorak

Srijeda

16:30 h

Kabinet br. V

Zdravstveno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

20.06.2018.god.

Srijeda

15:00 h

Sudnica

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Konvencionalne radiološke metode

Prof.dr Haris Huseinagić

22.06.2018.god.

13.07.2018.god.

Petak

14:00 h

Kabinet br. V

Homeopatija

Doc.dr Sunita Delić - Ćustendil

14.06.2018.god.

20.07.2018.god.

Četvrtak

Petak

16:00 h

14:00 h

Kabinet br. IV

Osnovi komunikacije u zdravstvu

Prof.dr Adi Rifatbegović

13.06.2018.god.

04.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. VI

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

29.06.2018.god.

20.07.2018.god.

Petak

15:00 h

Kabinet br. X

Intervencijska radiologija

Doc.dr Mirza Moranjkić

26.06.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. III

Tehnike UZV i CT

Prof.dr Branimir Marjanović

12.06.2018.god.

02.07.2018.god.

Utorak

Ponedjeljak

10:00 h

Kabinet br. IV

Tehnike MR, PET i CT

Doc.dr Mirza Moranjkić

26.06.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. III

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

29.06.2018.god.

20.07.2018.god.

Petak

15:00 h

Kabinet br. X

Organizacija zdravstvenih ustanova

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. XI

Evropski zdravstveni sistemi

Prof.dr Adi Rifatbegović

13.06.2018.god.

04.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. VI

Prevencija i rano otkrivanje raka

Prof.dr Sanda Pribić

27.06.2018.god.

18.07.2018.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet br. X

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Zbrinjavanje otpada u radiologiji

Doc.dr Almir Šabović

 

 

 

 

Digitalna radiologija

Prof.dr Haris Husejnagić

 

 

 

 

Radiološke intervencije u hitnim stanjima

Prof.dr Haris Husejnagić

 

 

 

 

Modifikacija radioloških metoda

Prof.dr Haris Husejnagić

 

 

 

 

Multiplanarni prikaz strukture glave i trbuha

Prof.dr Haris Husejnagić

 

 

 

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Osnovi biomedicine

Doc.dr Senka Samardžić

 

 

 

 

Epidemiološke metode u medicini

Doc.dr Munevera Osmić