EKONOMSKI FAKULTET

Studijski program – Računovodstvo i revizija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet za zimski semestar.

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Osnovi ekonomije

Doc.dr Izet Banda

12.06.2018.god.

03.07.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

14.06.2018.god.

13.07.2018.god.

Četvrtak

Petak

10:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

16.06.2018.god.

30.06.2018.god.

Subota

09:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

11.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Makroekonomija

Prof.dr Nevenka Nićin

13.06.2018.god.

12.07.2018.god.

Srijeda

Četvrtak

11:00 h

Kabinet br. V

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

27.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet informatike

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

13.06.2018.god.

12.07.2018.god.

Srijeda

Četvrtak

14:00 h

Veliki amfiteatar

Preduzetništvo

Doc.dr Izet Banda

19.06.2018.god.

10.07.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

19.06.2018.god.

10.07.2018.god.

Utorak

16:00 h

Mali amfiteatar

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

13.06.2018.god.

12.07.2018.god.

Srijeda

Četvrtak

11:00 h

Kabinet br. V

Međunarodna ekonomija

Doc.dr Izet Banda

12.06.2018.god.

03.07.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

16.06.2018.god.

30.06.2018.god.

Subota

09:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

11.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Ekonomika preduzeća

Doc.dr Izet Banda

26.06.2018.god.

17.07.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Marketing

Prof.dr Nevenka Nićin

13.06.2018.god.

12.07.2018.god.

Srijeda

Četvrtak

11:00 h

Kabinet br. V

Finansijsko izvještavanje

Prof.dr Anka Bulatović

27.06.2018.god.

18.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. III

Projektni menadžment

Doc.dr Šemsudin Dervić

23.06.2018.god.

14.07.2018.god.

Subota

10:00 h

Kabinet br. II

Organizacija preduzeća

Doc.dr Izet Banda

12.06.2018.god.

03.07.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Menadžment ljudskih resursa

Prof.dr Hariz Agić

19.06.2018.god.

10.07.2018.god.

Utorak

16:00 h

Mali amfiteatar

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Bankarstvo

Prof.dr Anka Bulatović

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. III

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

13.06.2018.god.

12.07.2018.god.

Srijeda

Četvrtak

11:00 h

Kabinet br. V

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

13.06.2018.god.

04.07.2018.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

Revizija

Prof.dr Anka Bulatović

27.06.2018.god.

18.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. III

Finansijska tržišta

Prof.dr Nevenka Nićin

13.06.2018.god.

12.07.2018.god.

Srijeda

Četvrtak

11:00 h

Kabinet br. V

Finansijsko računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. III

Istraživanje tržišta

Doc.dr Izet Banda

26.06.2018.god.

17.07.2018.god.

Utorak

12:00 h

Kabinet br. I

Marketing logistike

Doc.dr Izet Banda

12.06.2018.god.

03.07.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Osiguranje

Prof.dr Nenad Avramović

13.06.2018.god.

04.07.2018.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Specijalni bilansi

Prof.dr Nevenka Nićin

13.06.2018.god.

12.07.2018.god.

Srijeda

Četvrtak

11:00 h

Kabinet br. V

Javne finansije

Doc.dr Izet Banda

12.06.2018.god.

03.07.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Računovodstveni informacioni sistemi

Prof.dr Anka Bulatović

13.06.2018.god.

04.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. III

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet br. III

Komparativno računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

13.06.2018.god.

04.07.2018.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet br. III

Poreski sistem

Doc.dr Blanka Oršolić

23.06.2018.god.

07.07.2018.god.

Subota

12:00 h

Sudnica

Interni obračun

Prof.dr Anka Bulatović

13.06.2018.god.

04.07.2018.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet br. III

Međunarodno poslovno finansiranje

Doc.dr Izet Banda

12.06.2018.god.

03.07.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I