TEHNIČKI FAKULTET

Studijski program – Poljoprivreda

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

14.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Četvrtak

10:00 h

Mali amfiteatar

Osnovi ekonomije

Doc.dr Izet Banda

12.06.2018.god.

03.07.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

16.06.2018.god.

30.06.2018.god.

Subota

09:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

11.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Klimatologija sa meteorologijom

Prof.dr Tešo Ristić

16.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Subota

Ponedjeljak

09:00 h

Kabinet br. III

Zoologija

Doc.dr Jasmina Mijajlović

22.06.2018.god.

14.07.2018.god.

Petak

Subota

14:30 h

12:00 h

Kabinet br. I

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Motori i traktori

Doc.dr Zijad Jagodić

20.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Srijeda

Četvrtak

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

27.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet informatike

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

13.06.2018.god.

12.07.2018.god.

Srijeda

Četvrtak

14:00 h

Veliki amfiteatar

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Mljekarstvo

Prof.dr Jasminka Sadadinović

22.06.2018.god.

20.07.2018.god.

Petak

13:00 h

Kabinet muzike

Anatomija i fiziologija životinja

Doc.dr Jasmina Mijajlović

22.06.2018.god.

14.07.2018.god.

Petak

Subota

14:30 h

12:00 h

Kabinet br. I

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

16.06.2018.god.

30.06.2018.god.

Subota

09:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

11.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Botanika

Doc.dr Jasmina Mijajlović

22.06.2018.god.

14.07.2018.god.

Petak

Subota

14:30 h

12:00 h

Kabinet br. I

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

11.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

 

09:00 h

Veliki amfiteatar

Pedologija

Prof.dr Tešo Ristić

16.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Subota

Ponedjeljak

09:00 h

Kabinet br. III

Pčelarstvo

Doc.dr Jasmina Mijajlović

22.06.2018.god.

14.07.2018.god.

Petak

Subota

14:30 h

12:00 h

Kabinet br. I

Lovstvo

Doc.dr Jasmina Mijajlović

22.06.2018.god.

14.07.2018.god.

Petak

Subota

14:30 h

12:00 h

Kabinet br. I

Agrošumarstvo

Doc.dr Jasmina Mijajlović

22.06.2018.god.

14.07.2018.god.

Petak

Subota

14:30 h

12:00 h

Kabinet br. I

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fiziologija biljaka

Doc.dr Jasmina Mijajlović

22.06.2018.god.

14.07.2018.god.

Petak

Subota

14:30 h

12:00 h

Kabinet br. I

Oplemenjivanje i reprodukcija životinja

Doc.dr Jasmina Mijajlović

22.06.2018.god.

14.07.2018.god.

Petak

Subota

14:30 h

12:00 h

Kabinet br. I

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

28.06.2018.god.

12.07.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

Veliki amfiteatar

Genetika

Prof.dr Jasminka H.Halilović

28.06.2018.god.

12.07.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

Veliki amfiteatar

Poljoprivredana mehanizacija

Doc.dr Zijad Jagodić

20.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Srijeda

Četvrtak

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Agrohemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

18.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Kabinet muzike

Ishrana životinja

Doc.dr Jasmina Mijajlović

22.06.2018.god.

14.07.2018.god.

Petak

Subota

14:30 h

12:00 h

Kabinet br. I

Uređenje zemljišne teritorije

Prof.dr Ivan Hegediš

21.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

Kabinet br. III

Ribarstvo

Doc.dr Jasmina Mijajlović

22.06.2018.god.

14.07.2018.god.

Petak

Subota

14:30 h

12:00 h

Kabinet br. I

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Higijena i prevencija bolesti životinja

Doc.dr Jasmina Mijajlović

22.06.2018.god.

14.07.2018.god.

Petak

Subota

14:30 h

12:00 h

Kabinet br. I

Navodnjavanje

Prof.dr Tešo Ristić

16.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Subota

Ponedjeljak

09:00 h

Kabinet br. III

Stočarstvo

Doc.dr Jasmina Mijajlović

22.06.2018.god.

14.07.2018.god.

Petak

Subota

14:30 h

12:00 h

Kabinet br. I

Povrtlarstvo

Doc.dr Jasmina Mijajlović

22.06.2018.god.

14.07.2018.god.

Petak

Subota

14:30 h

12:00 h

Kabinet br. I

Voćarstvo i vinogradarstvo

Doc.dr Jasmina Mijajlović

22.06.2018.god.

14.07.2018.god.

Petak

Subota

14:30 h

12:00 h

Kabinet br. I

Agrobiznis menadžment

Doc.dr Slobodan Nićin

13.06.2018.god.

12.07.2018.god.

Srijeda

Četvrtak

13:00 h

Veliki amfiteatar

Proizvodnja vina i alkoholnih pića

Prof.dr Jasminka Sadadinović

22.06.2018.god.

20.07.2018.god.

Petak

11:00 h

Kabinet muzike

Agrarna politika

Doc.dr. Jasmina Mijajlović

22.06.2018.god.

14.07.2018.god.

Petak

Subota

14:30 h

12:00 h

Kabinet br. I