PRAVNI FAKULTET

Studijski program – Opće pravo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Uvod u pravo

Doc.dr Albina Abidović

13.06.2018.god.

04.07.2018.god.

Srijeda

13:00 h

Kabinet br. IV

Osnovi ekonomije

Doc.dr Izet Banda

12.06.2018.god.

03.07.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

16.06.2018.god.

30.06.2018.god.

Subota

09:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

11.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Rimsko pravo

Prof.dr Edin Ramić

25.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Sudnica

Pravna istorija

Prof.dr Edin Ramić

18.06.2018.god.

02.07.2018.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Sudnica

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

27.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet informatike

Pravna etika

Prof.dr Brano Miljuš

23.06.2018.god.

21.07.2018.god.

Subota

14:00 h

Kabinet br. XI

Kancelarijsko poslovanje

Prof.dr Kemal Brkić

27.06.2018.god.

18.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. IV


III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Ustavno pravo

Doc.dr Albina Abidović

13.06.2018.god.

04.07.2018.god.

Srijeda

13:00 h

Kabinet br. IV

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

14.06.2018.god.

28.06.2018.god.

Četvrtak

14:00 h

Sudnica

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

16.06.2018.god.

30.06.2018.god.

Subota

09:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

11.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Krivično pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

20.06.2018.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

Nasljedno pravo

Doc.dr Jovan Stojanović

18.06.2018.god.

02.07.2018.god.

Ponedjeljak

16:30 h

Sudnica

Porodično pravo

Doc.dr Blanka Oršolić

23.06.2018.god.

07.07.2018.god.

Subota

10:00 h

Sudnica

Međunarodno krivično pravo

Akademik prof.dr

Nedeljko Stanković

27.06.2018.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

Ekološko pravo

Prof.dr Kemal Brkić

27.06.2018.god.

18.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. IV

Ljudska prava

Prof.dr Kemal Brkić

27.06.2018.god.

18.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. IV

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Krivično procesno pravo

Akademik prof.dr

Nedeljko Stanković

20.06.2018.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

Javne finansije

Doc.dr Izet Banda

12.06.2018.god.

03.07.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

13.06.2018.god.

04.07.2018.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

Upravno pravo

Doc.dr Albina Abidović

13.06.2018.god.

04.07.2018.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet br. IV

Obligaciono pravo

Prof.dr Brana Komljnović

14.06.2018.god.

28.06.2018.god.

Četvrtak

14:00 h

Sudnica

Ekonomska politika

Prof.dr Nevenka Nićin

13.06.2018.god.

12.07.2018.god.

Srijeda

Četvrtak

11:00 h

Kabinet br. V

Kriminologija

Akademi prof.dr Nedeljko Stanković

20.06.2018.god.

Srijeda

14:00 h

Sudnica

Pravo osiguranja

Prof.dr Nenad Avramović

13.06.2018.god.

04.07.2018.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

Retorika

Prof.dr Brano Miljuš

23.06.2018.god.

21.07.2018.god.

Subota

14:00 h

Kabinet br. XI

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Građansko procesno pravo

Doc.dr Milomir Čodo

16.06.2018.god.

07.07.2018.god.

Subota

13:00 h

Kabinet br. XII

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

13.06.2018.god.

04.07.2018.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

Pravo EU

Prof.dr Nenad Avramović

13.06.2018.god.

04.07.2018.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

Međunarodno privatno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

13.06.2018.god.

04.07.2018.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

Radno pravo

Prof.dr Brana Komljenović

14.06.2018.god.

28.06.2018.god.

Četvrtak

14:00 h

Sudnica

Kriminalistika

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

20.06.2018.god.

Srijeda

14:00 h

Sudnica

Nomotehnika

Prof.dr Brana Komljenović

14.06.2018.god.

28.06.2018.god.

Četvrtak

14:00 h

Sudnica

Pravo intelektualne svojine

Prof.dr Brana Komljenović

14.06.2018.god.

28.06.2018.god.

Četvrtak

14:00 h

Sudnica