TEHNIČKI FAKULTET

Studijski program – Menadžmant u saobraćaju 

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

14.06.2018.god.

13.07.2018.god.

Četvrtak

Petak

10:00 h

Mali amfiteatar

Osnovi saobraćaja i transporta

Doc.dr Zijad Jagodić

20.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Srijeda

Četvrtak

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

16.06.2018.god.

30.06.2018.god.

Subota

09:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

11.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

13.06.2018.god.

12.07.2018.god.

Srijeda

Četvrtak

14:00 h

Veliki amfiteatar

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

14.06.2018.god.

28.06.2018.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet saobraćaja

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

04.07.2018.god.

18.07.2018.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet informatike

Poznavanje robe u transportu

Doc.dr Zijad Jagodić

20.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Srijeda

Četvrtak

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Osnovi ekonomije

Doc.dr Izet Banda

12.06.2018.god.

03.07.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Inženjersko crtanje

 

 

 

 

 

Marketing u saobraćaju

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

 

 

 

 

 

Njemački jezik II

 

 

 

 

 

Osnovi informatike

 

 

 

 

 

Projektovanje gradskih saobraćajnica

 

 

 

 

 

Ekonomika preduzeća

 

 

 

 

 

Osnovi logistike

 

 

 

 

 

Osnovi drumskih saobraćajnica

 

 

 

 

 

Saobraćajna psihologija

 

 

 

 

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Saobraćajna sredstva i infrastruktura

 

 

 

 

 

Metode istraživanja u saobraćaju

 

 

 

 

 

Korporativno upravljanje

 

 

 

 

 

Planiranje saobraćaja

 

 

 

 

 

Projektni menadžment

 

 

 

 

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje

 

 

 

 

 

Baze podataka

 

 

 

 

 

Osnovi mehanizacije pretovara

 

 

 

 

 

Saobraćaj i životna sredina

 

 

 

 

 

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Upravljanje saobraćajem

 

 

 

 

 

Strapegijski menadžment

 

 

 

 

 

Menadžment

 

 

 

 

 

Prevoz opasnog tereta

 

 

 

 

 

Bezbjednost u saobraćaju

 

 

 

 

 

Stručna praksa

 

 

Ekspertni saobraćajni sistem

 

 

 

 

 

Aplikativni softver

 

 

 

 

 

Saobraćajno pravo