EKONOMSKI FAKULTET

                                                                           Studijski program – Menadžment i preduzetništvo                         

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet za zimski semestar

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

02.04.2019.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

08.04.2019.god.

Ponedeljak

10:00 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

06.04.2019.god.

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Makroekonomija

Prof.dr Nevenka Nićin

 

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

 

 

 

 

Preduzetništvo

Doc.dr Izet Banda

 

 

 

 

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

23.04.2019.god.

Utorak

16:00 h

Veliki amfiteatar

 

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

20.04.2019.god.

Subota

10:00 h

Kabinet br. I

Međunarodna ekonomija

Prof.dr Izet Banda

05.04.2019.god.

Petak

10:00 h

Kabinet br. I

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

06.04.2019.god.

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Ekonomika preduzeća

Doc.dr Izet Banda

 

 

 

 

Marketing

Prof.dr Nevenka Nićin

 

 

 

 

Finansijsko izvještavanje

Doc.dr Anka Bulatović

 

 

 

 

Projektni menadžment

Doc.dr Šemsudin Dervić

 

 

 

 

Menadžment ljudskih resursa

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

 

Organizacija preduzeća

Prof.dr Izet Banda

05.04.2019.god.

Petak

10:00 h

Kabinet br. I

 

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Bankarstvo

Prof.dr Anka Bulatović

10.04.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. III

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

20.04.2019.god.

Subota

10:00 h

Kabinet br. IV

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

03.04.2019.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

Međunarodno poslovno finansiranje

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Menadžment u trgovini

Doc.dr Šemsudin Dervić

 

 

 

 

Finansijska tržišta

Prof.dr Nevenka Nićin

 

 

 

 

Istraživanje tržišta

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Marketing logistike

Prof.dr Izet Banda

09.04.2019.god.

Utorak

12:00 h

Kabinet br. I

Osiguranje

Prof.dr Nenad Avramović

03.04.2019.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

 

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Javne finansije

Prof.dr Izet Banda

12.04.2019.god.

Petak

10:00 h

Kabinet br. I

Strategijski menadžment

Prof.dr Izet Banda

16.04.2019.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Korporativno upravljanje

Prof.dr Hariz Agić

23.04.2019.god.

    Utorak

16:00 h

Veliki amfiteatar

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

 

 

 

 

Monetarna ekonomija

Doc.dr Slobodan Nićin

 

 

 

 

Poreski sistem

Doc.dr Blanka Oršolić

 

 

 

 

Elektronsko poslovanje

Prof.dr Zvezdan Stojanović

27.04.2019.god.

Subota

16:30 h

Kabinet informatike

Ekonomika turizma

Prof.dr Izet Banda

12.04.2019.god.

Petak

10:00 h

Kabinet br. I