MEDICINSKI FAKULTET

Studijski program – Medicina

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Anatomija I

Prof.dr Slobodan Marinković

25.06.2018.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Kabinet br. X

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

18.06.2018.god.

06.07.2018.god.

Ponedjeljak

Četvrtak

16:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

14.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Četvrtak

10:00 h

Mali amfiteatar

Uvod u medicinu i povijest medicine

Prof.dr Mithat Tabaković

29.06.2018.god.

20.07.2018.god.

Petak

14:00 h

Kabinet br. X

Medicinski engleski jezik I

Doc.dr N.J.

16.06.2018.god.

30.06.2018.god.

Subota

09:00 h

Veliki amfiteatar

Anatomija II

Prof.dr Slobodan Marinković

25.06.2018.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Kabinet br. X

Medicinska biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

28.06.2018.god.

12.07.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

Veliki amfiteatar

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

11.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

 

09:00 h

Veliki amfiteatar

Prava pomoć

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet br. XI

Komunikacija u medicini

Prof.dr Adi Rifatbegović

13.06.2018.god.

04.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. VI

Organizacija zdravstvene zaštite

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. XI

Ekologija i zaštita živorne sredine

Doc.dr Senka Samardžić

03.07.2018.god.

19.07.2018.god.

Utorak

Četvrtak

10:00 h

Kabinet br. IV

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

27.06.2018.god.

18.07.2018.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet br. X

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Histologija i embriologija I

 

03.07.2018.god.

19.07.2018.god.

Utorak

Četvrtak

10:00 h

Kabinet br. IV

Neuroanatomija

 

 

 

 

 

Fiziologija I

 

 

 

 

 

Informatika s medicinskom statistikom

Prof.dr Halid Žigić

27.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet informatike

Engleski jezik II

 

 

 

 

 

Histologija i embriologija II

 

 

 

 

 

Fiziologija II

Doc.dr Mustafa Tabaković

11.06.2018.god.

Ponedjeljak

16:00 h

Kabinet br. I

Epidemiologija

 

 

 

 

 

Klinička propedeutika I

Prof.dr Mithat Tabaković

21.06.2018.god.

19.07.2018.god.

Četvrtak

14:00 h

Kabinet br. X

Stručna praksa I

Dekan Medicinskog fakulteta

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet br. XI

Medicinska sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Zdravstveno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

20.06.2018.god.

Srijeda

15:00 h

Sudnica

Prevencija i rano otkrivanje raka

Prof.dr Sanda Pribić

27.06.2018.god.

18.07.2018.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet br. X

Čitanje i pisanje naučnog rada

 

 

 

 

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Patologija I

 

 

 

 

 

Mikrobiologija s parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

28.06.2018.god.

12.07.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

Veliki amfiteatar

Farmakologija s toksikologijom I

Doc.dr Suad Keranović

25.06.2018.god.

10.07.2018.god.

Ponedjeljak

Utorak

16:00 h

Veliki amfiteatar

Kliniička propedeutika II

Prof.dr Mithat Tabaković

21.06.2018.god.

19.07.2018.god.

Četvrtak

14:00 h

Kabinet br. X

Medicinska psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

13.06.2018.god.

27.06.2018.god.

Srijeda

16:30 h

Kabinet br. I

Patologija II

 

 

 

 

 

Patofiziologija

 

22.06.2018.god.

13.07.2018.god.

Petak

14:00 h

Kabinet br. V

Imunologija

Doc.dr Munevera Osmić

19.06.2018.god.

10.07.2018.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet br. III

Farmakologija s toksikologijom II

Doc.dr Suad Keranović

25.06.2018.god.

10.07.2018.god.

Ponedjeljak

Utorak

16:00 h

Veliki amfiteatar

Stručna praksa II

Dekan Medicinskog fakulteta

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet br. XI

Umijeće liječničke struke I

Aklademik prof.dr Rudika Gmajnić

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet br. XI

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet br. XI

Osnove laboratorijske dijagnostike

 

 

 

 

 

Gerijatrija