TEHNIČKI FAKULTET

Studijski program – Inženjerska informatika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

14.06.2018.god.

13.07.2018.god.

Četvrtak

Petak

10:00 h

Mali amfiteatar

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof.dr Velimir Dedić

21.06.2018.god.

10.07.2018.god.

Četvrtak

Utorak

13:00 h

Kabinet informatike

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

16.06.2018.god.

30.06.2018.god.

Subota

09:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

11.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

27.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet informatike

Osnovi programiranja

Prof.dr Velimir Dedić

21.06.2018.god.

10.07.2018.god.

Četvrtak

Utorak

13:00 h

Kabinet informatike

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

04.07.2018.god.

18.07.2018.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet informatike

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Električna kola

Prof.dr Halid Žigić

20.06.2018.god.

04.07.2018.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet informatike

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

13.06.2018.god.

12.07.2018.god.

Srijeda

Četvrtak

14:00 h

Veliki amfiteatar

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Algoritmi i stukture podataka

Prof.dr Velimir Dedić

21.06.2018.god.

10.07.2018.god.

Četvrtak

Utorak

13:00 h

Kabinet informatike

Programski jezici

Doc.dr Adis Rahmanović

18.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Ponedjeljak

Četvrtak

16:00 h

Kabinet informatike

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

16.06.2018.god.

30.06.2018.god.

Subota

09:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

11.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Baze podataka

Doc.dr Adis Rahmanović

18.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Ponedjeljak

Četvrtak

16:00 h

Kabinet informatike

Elektronika

Doc.dr Goran Popović

16.06.2018.god.

30.06.2018.god.

Subota

11:00 h

Kabinet informatike

Telekomunikacije

Prof.dr Halid Žigić

27.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Softverski inženjering

Doc.dr Goran Popović

16.06.2018.god.

30.06.2018.god.

Subota

10:00 h

Kabinet informatike

Projektovanje informacionih sistema

Prof.dr Velimir Dedić

21.06.2018.god.

10.07.2018.god.

Četvrtak

Utorak

13:00 h

Kabinet informatike

Menadžment informacionih sistema

Doc.dr Slobodan Nićin

13.06.2018.god.

12.07.2018.god.

Srijeda

Četvrtak

13:00 h

Veliki amfiteatar

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Operativni sistemi

Doc.dr Goran Popović

16.06.2018.god.

30.06.2018.god.

Subota

10:00 h

Kabinet informatike

Uvod u web

Prof.dr Zvezdan Stojanović

23.06.2018.god.

14.07.2018.god.

Subota

10:00 h

Kabinet informatike

Računarske mreže

Prof.dr Velimir Dedić

21.06.2018.god.

10.07.2018.god.

Četvrtak

Utorak

13:00 h

Kabinet informatike

Viši programski jezici

Doc.dr Adis Rahmanović

18.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Ponedjeljak

Četvrtak

16:00 h

Kabinet informatike

Objektno orjentisano programiranje

Doc.dr Adis Rahmanović

18.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Ponedjeljak

Četvrtak

16:00 h

Kabinet informatike

Internet tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

23.06.2018.god.

14.07.2018.god.

Subota

12:00 h

Kabinet informatike

Elektronsko poslovanje

Prof.dr Zvezdan Stojanović

23.06.2018.god.

14.07.2018.god.

Subota

12:00 h

Kabinet informatike

Mikroračunarski sistemi

Doc.dr Goran Popović

16.06.2018.god.

30.06.2018.god.

Subota

10:00 h

Kabinet informatike

Web dizajn

Prof.dr Halid Žigić

20.06.2018.god.

04.07.2018.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet informatike

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Internet

Prof.dr Zvezdan Stojanović

23.06.2018.god.

14.07.2018.god.

Subota

12:00 h

Kabinet informatike

Računarski alati

Doc.dr Adis Rahmanović

18.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Ponedjeljak

Četvrtak

16:00 h

Kabinet informatike

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

20.06.2018.god.

04.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Kompijuterska grafika i dizajn

Akademik prof.dr Mile Petrović

19.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Utorak

Ponedjeljak

09:00 h

15:00 h

Kabinet geodezije

Informacione tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

23.06.2018.god.

14.07.2018.god.

Subota

10:00 h

Kabinet informatike

Zaštita podataka i računarskih sistema

Prof.dr Velimir Dedić

21.06.2018.god.

10.07.2018.god.

Četvrtak

Utorak

13:00 h

Kabinet informatike

Kancelarijsko poslovanje

Prof.dr Kemal Brkić

27.06.2018.god.

18.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. IV

Aplikativni softver

Prof.dr Halid Žigić

04.07.2018.god.

18.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike