TEHNIČKI FAKULTET

Studijski program – Građevinarstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

14.06.2018.god.

13.07.2018.god.

Četvrtak

Petak

10:00 h

Mali amfiteatar

Geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

21.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Četvrtak

15:00 h

Kabinet geodezije

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

16.06.2018.god.

30.06.2018.god.

Subota

09:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

11.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Matematika II

Prof.dr Radoslav Galić

14.06.2018.god.

13.07.2018.god.

Četvrtak

Petak

10:00 h

Mali amfiteatar

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

14.06.2018.god.

28.06.2018.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet saobraćaja

Građevinski materijali

Doc.dr Goran Pejičić

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet br. IX

Osnovi ekološkog inženjerstva

Doc.dr Almir Šabović

11.06.2018.god.

02.07.2018.god.

Ponedjeljak

17:30 h

Kabinet br. III

Gradnja objekata

Doc.dr Budimir Tojagić

16.06.2018.god.

07.07.2018.god.

Subota

09:00 h

Kabinet br. II

Menadžment građevinskih preduzeća

Prof.dr Pašaga Muratović

19.06.2018.god.

10.07.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet saobraćaja

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Matematika III

Prof.dr Radoslav Galić

14.06.2018.god.

13.07.2018.god.

Četvrtak

Petak

10:00 h

Mali amfiteatar

Nacrtna geometrija

Prof.dr

27.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

16:30 h

Kabinet br. III

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

16.06.2018.god.

30.06.2018.god.

Subota

09:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

11.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Mehanika tla

Doc.dr Almir Šabović

11.06.2018.god.

02.07.2018.god.

Ponedjeljak

16:30 h

Kabinet br. III

Otpornost materijala

Prof.dr Pašaga Muratović

19.06.2018.god.

10.07.2018.god.

Utorak

11:00 h

Kabinet saobraćaja

Zgradarstvo

Prof.dr Nusret Mujagić

13.06.2018.god.

04.07.2018.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet br. IX

Instalacije

Prof.dr Ivan Hegediš

21.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

Kabinet br. III

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

14.06.2018.god.

28.06.2018.god.

Četvrtak

14:00 h

Sudnica

Osnovi hidrotehnike

Doc.dr Almir Šabović

11.06.2018.god.

02.07.2018.god.

Ponedjeljak

17:30 h

Kabinet br. III

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Statika konstrukcija

Doc.dr Budimir Tojagić

16.06.2018.god.

07.07.2018.god.

Subota

11:00 h

Kabinet br. II

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

21.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

Kabinet br. II

Tehnička fizika

Doc.dr Budimir Tojagić

16.06.2018.god.

07.07.2018.god.

Subota

09:00 h

Kabinet br. II

Tehnologija betona

Doc.dr Budimir Tojagić

16.06.2018.god.

07.07.2018.god.

Subota

09:00 h

Kabinet br. II

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija I

Prof.dr Lenart Đerđ

21.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

Kabinet br. II

Osnovi fundiranja

Doc.dr Budimir Tojagić

16.06.2018.god.

07.07.2018.god.

Subota

10:00 h

Kabinet br. II

Teorija betonskih konstrukcija

Doc.dr Goran Pejičić

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet br. IX

Teorija ploča i ljuski

Prof.dr Lenart Đerđ

21.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

Kabinet br. II

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

27.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet informatike

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Prof.dr Pašaga Muratović

19.06.2018.god.

10.07.2018.god.

Utorak

12:00 h

Kabinet saobraćaja

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija II

Prof.dr Lenart Đerđ

21.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

Kabinet br. II

Stabilnost konstrukcija

Doc.dr Budimir Tojagić

16.06.2018.god.

07.07.2018.god.

Subota

12:00 h

Kabinet br. II

Urbano uređenje prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

13.06.2018.god.

04.07.2018.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet br. IX

Stručna praksa

Dekan Tehničkog fakulteta

29.06.2018.god.

20.07.2018.god.

Petak

12:00 h

Kabinet muzike

Menadžment tehnologija građenja

Doc.dr Budimir Tojagić

16.06.2018.god.

07.07.2018.god.

Subota

09:00 h

Kabinet br. II

Metoda konačnih elemenata

Prof.dr Pašaga Muratović

19.06.2018.god.

10.07.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Održavanje objekata

Prof.dr Pašaga Muratović

19.06.2018.god.

10.07.2018.god.

Utorak

11:00 h

Kabinet saobraćaja