PEDAGOŠKI FAKULTET

Studijski program – Geografija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Uvod u geografiju

Prof.dr Salih Kulenović

 

 

 

 

Geologija

 

 

 

 

 

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

 

 

 

 

Njemački jezik I

 

 

 

 

 

Geomorfologija

Doc.dr Almir Šabović

11.06.2018.god.

02.07.2018.god.

Ponedjeljak

17:30 h

Kabinet br. III

Klimatologija sa meteorologijom

 

 

 

 

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

27.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet informatike

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Minerologija

Doc.dr Almir Šabović

11.06.2018.god.

02.07.2018.god.

Ponedjeljak

17:30 h

Kabinet br. III

Grafičke metode

 

 

 

 

 

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Pedogeografija sa biogeografijom

Prof.dr Tešo Ristić

16.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Subota

Ponedjeljak

09:00 h

Kabinet br. III

Kartografija

Prof.dr Tešo Ristić

16.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Subota

Ponedjeljak

09:00 h

Kabinet br. III

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

 

 

 

 

Njemački jezik II

 

 

 

 

 

Pedagoška psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

13.06.2018.god.

27.06.2018.god.

Srijeda

16:30 h

Kabinet br. I

Hidrografija

Doc.dr Almir Šabović

11.06.2018.god.

02.07.2018.god.

Ponedjeljak

17:30 h

Kabinet br. III

Okeanografija

 

 

 

 

 

Demografija

 

 

 

 

 

Ekologija

Doc.dr Almir Šabović

11.06.2018.god.

02.07.2018.god.

Ponedjeljak

17:30 h

Kabinet br. III

Osnovi ekonomije

Doc.dr Izet Banda

12.06.2018.god.

03.07.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Geografija naselja

Prof.dr Tešo Ristić

16.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Subota

Ponedjeljak

09:00 h

Kabinet br. III

Socijalna geografija

Prof.dr Salih Kulenović

21.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

Kabinet br. XII

Regionalna geografija I

Prof.dr Salih Kulenović

21.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

Kabinet br. XII

Geoekologija

Doc.dr Almir Šabović

11.06.2018.god.

02.07.2018.god.

Ponedjeljak

17:30 h

Kabinet br. III

Regionalna geografija II

Prof.dr Salih Kulenović

21.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

Kabinet br. XII

Geografija Bosne i Hercegovine

Prof.dr Slalih Kulenović

21.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

Kabinet br. XII

Topografija

Doc.dr Almir Šabović

11.06.2018.god.

02.07.2018.god.

Ponedjeljak

17:30 h

Kabinet br. III

Astrogeografija

Prof.dr Tešo Ristić

16.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Subota

Ponedjeljak

09:00 h

Kabinet br. III

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

13.06.2018.god.

12.07.2018.god.

Srijeda

Četvrtak

14:00 h

Veliki amfiteatar

 

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Geografija Jugoistočne Evrope

Prof.dr Tešo Ristić

16.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Subota

Ponedjeljak

09:00 h

Kabinet br. III

Metodika nastave gografije

Doc.dr Jusuf Omerović

30.06.2018.god.

14.07.2018.god.

Subota

12:00 h

Kabinet br. XII

Regionalno i prostorno planiranje

Doc.dr Almir Šabović

11.06.2018.god.

02.07.2018.god.

Ponedjeljak

17:30 h

Kabinet br. III

Turistička geografija

Doc.dr Jusuf Omerović

30.06.2018.god.

14.07.2018.god.

Subota

10:00 h

Kabinet br. XII

Saobraćajna geografija

Prof.dr Tešo Ristić

16.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Subota

Ponedjeljak

09:00 h

Kabinet br. III

Regionalna geomorfologija

Doc.dr Almir Šabović

11.06.2018.god.

02.07.2018.god.

Ponedjeljak

17:30 h

Kabinet br. III

Agrarna geografija

Prof.dr Tešo Ristić

16.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Subota

Ponedjeljak

09:00 h

Kabinet br. III

Prirodni resursi i njihova zaštita

Doc.dr Almir Šabović

11.06.2018.god.

02.07.2018.god.

Ponedjeljak

17:30 h

Kabinet br. III