TEHNIČKI FAKULTET

Studijski program – Geodezija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

14.06.2018.god.

13.07.2018.god.

Četvrtak

Petak

10:00 h

Mali amfiteatar

Geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

21.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Četvrtak

15:00 h

Kabinet geodezije

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

16.06.2018.god.

30.06.2018.god.

Subota

09:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

11.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Matematika II

Prof.dr Radoslav Galić

14.06.2018.god.

13.07.2018.god.

Četvrtak

Petak

10:00 h

Mali amfiteatar

Tehnike geodetskih mjerenja

Doc.dr Ilija Grgić

23.06.2018.god.

13.07.2018.god.

Subota

Petak

10:00 h

Kabinet geodezije

Građevinski materijali

Doc.dr Goran Pejičić

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet br. IX

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

27.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet informatike

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

14.06.2018.god.

28.06.2018.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet saobraćaja

Teorija grešaka geodetskih mjerenja

Prof.dr Gligorije Perović

21.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Četvrtak

15:00 h

Kabinet geodezije

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Matematika III

Prof.dr Radoslav Galić

14.06.2018.god.

13.07.2018.god.

Četvrtak

Petak

10:00 h

Mali amfiteatar

Nacrtna geometrija

Prof.dr

27.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

16:30 h

Kabinet br. III

Engleski jezik II

Doc.dr N.J

16.06.2018.god.

30.06.2018.god.

Subota

09:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

11.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Geodetski premjer

Prof.dr Gligorije Perović

21.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Četvrtak

15:00 h

Kabinet geodezije

Teorijska geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

21.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Četvrtak

15:00 h

Kabinet geodezije

Fotogrametrija i daljinska detekcija I

Akademik prof.dr Mile Petrović

19.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Utorak

Ponedjeljak

09:00 h

15:00 h

Kabinet geodezije

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Katastar nepokretnosti

Doc.dr Ilija Grgić

23.06.2018.god.

13.07.2018.god.

Subota

Petak

10:00 h

Kabinet geodezije

Račun izravnjavanja – osnovni kurs

Prof.dr Gligorije Perović

21.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Četvrtak

15:00 h

Kabinet geodezije

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Satelitska geodezija

Doc.dr Ilija Grgić

23.06.2018.god.

13.07.2018.god.

Subota

Petak

10:00 h

Kabinet geodezije

Fotogrametrija i daljinska detekcija II

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

19.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Utorak

Ponedjeljak

09:00 h

15:00 h

Kabinet geodezije

Geodetska metrologija

Prof.dr Gligorije Perović

21.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Četvrtak

15:00 h

Kabinet geodezije

Geoekologija

Doc.dr Almir Šabović

11.06.2018.god.

02.07.2018.god.

Ponedjeljak

17:30 h

Kabinet br. III

Uređenje zemljišne teritorije

Prof.dr Ivan Hegediš

21.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

Kabinet br. III

Fizička geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

21.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet geodezije

Osnovi ekonomije

Doc.dr Izet Banda

12.06.2018.god.

03.07.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Osnovi ekološkog inženjerstva

Doc.dr Almir Šabović

11.06.2018.god.

02.07.2018.god.

Ponedjeljak

17:30 h

Kabinet br. III

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

14.06.2018.god.

28.06.2018.god.

Četvrtak

14:00 h

Sudnica

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Računarska obrada slike

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

19.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Utorak

Ponedjeljak

09:00 h

15:00 h

Kabinet geodezije

Kartografija

Prof.dr Tešo Ristić

16.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Subota

Ponedjeljak

09:00 h

Kabinet br. III

Lasersko skeniranje terena i objekata

Prof.dr Gligorije Perović

21.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet geodezije

Inženjerska geodezija

Doc.dr Ilija Grgić

23.06.2018.god.

13.07.2018.god.

Subota

Petak

10:00 h

Kabinet geodezije

Stručna praksa

Dekan Tehničkog fakulteta

29.06.2018.god.

20.07.2018.god.

Petak

12:00 h

Kabinet muzike

Pravo i pravni propisi u geodetskoj struci

Prof.dr Brana Komljenović

14.06.2018.god.

28.06.2018.god.

Četvrtak

14:00 h

Sudnica

Napredne tehnike geodetskog projektovanja

Prof.dr Gligorije Perović

21.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet geodezije

Procjena vrijednosti građevinskih objekata

Doc.dr Budimir Tojagić

16.06.2018.god.

07.07.2018.god.

Subota

13:00 h

Kabinet br. II