PRAVNI FAKULTET

Studijski program – Forenzika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Uvod u pravo

Doc.dr Albina Abidović

13.06.2018.god.

04.07.2018.god.

Srijeda

13:00 h

Kabinet br. IV

Osnovi opšte forenzike

Doc.dr Ivana Sinanović

11.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

16:00 h

Kabinet br. XII

Engleski jezik I

Doc.d. N.J.

16.06.2018.god.

30.06.2018.god.

Subota

09:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

11.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Forenzička hemija i toksikologija

Prof.dr Kadrija Hasanović

18.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Kabinet muzike

Forenzička patologija

Doc.dr Ivana Sinanović

11.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

16:00 h

Kabinet br. XII

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

27.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet informatike

Osnovi fizike u forenzici

Doc.dr Dario Galić

21.06.2018.god.

05.07.2018.god.

Četvrtak

10:00 h

Kabinet br. V

Osnovi forenzičke biologije

Doc.dr Ivana Sinanović

11.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

16:00 h

Kabinet br. XII

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Ustavno pravo

Doc.dr Albina Abidović

13.06.2018.god.

04.07.2018.god.

Srijeda

13:00 h

Kabinet br. IV

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

Doc.dr Ivana Sinanović

11.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

16:00 h

Kabinet br. XII

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

16.06.2018.god.

30.06.2018.god.

Subota

09:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

11.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Krivično pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

20.06.2018.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

Forenzička genetika

Prof.dr Jasminka H.Halilović

28.06.2018.god.

12.07.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

Veliki amfiteatar

Kriminalistika

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

20.06.2018.god.

Srijeda

14:00 h

Sudnica

Kriminalistička identifikacija

Doc.dr Dubravko Derk

 

 

 

 

Kriminologija

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

20.06.2018.god.

Srijeda

14:00 h

Sudnica

Forenzička psihologija sa psihijatrijom

 

 

 

 

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Krivično procesno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

20.06.2018.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

Sudska toksikologija

Prof.dr Mustafa Burgić

22.06.2018.god.

06.07.2018.god.

Petak

17:00 h

Kabinet br. III

Upravljanje kriminalističkim istragama

Doc.dr Dubravko Derk

 

 

 

 

Upravno pravo

Doc.dr Albina Abidović

13.06.2018.god.

04.07.2018.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet br. IV

Forenzičko računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet br. III

DNK analiza

Prof.dr Jasminka H.Halilović

28.06.2018.god.

12.07.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

Veliki amfiteatar

Forenzička fizička hemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

18.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Kabinet muzike

Toksikologija hrane

Prof.dr Mustafa Burgić

22.06.2018.god.

06.07.2018.god.

Petak

18:00 h

Kabinet br. III

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa

Doc.dr Ivana Sinanović

11.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

16:00 h

Kabinet br. XII

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Etika u forenzici

 

 

 

 

 

Postupanje forenzičara u krivičnom postupku

 

 

 

 

 

Forenzička analiza dokumenata

 

 

 

 

 

Medicinska biohemija

 

 

 

 

 

Forenzička balistika

 

 

 

 

 

Forenzička obrada tragova na mjestu zločina

 

 

 

 

 

Forentička antropologija

 

 

 

 

 

Forenzička i odštetna odgovornost