FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

Studijski program – Fizioterapija i radna terapija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

25.06.2018.god.

Ponedjeljak

14:00 h

Kabinet br. X

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

18.06.2018.god.

06.07.2018.god.

Ponedjeljak

Četvrtak

16:00 h

Veliki amfiteatar

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

12.06.2018.god.

10.07.2018.god.

Utorak

13:00 h

Kabinet br. II

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

16.06.2018.god.

30.06.2018.god.

Subota

09:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

11.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

28.06.2018.god.

12.07.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

Veliki amfiteatar

Okupaciona terapija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

18.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

13:00 h

Kabinet br. I

Biomehanika

Prof.dr Branimir Mikić

26.06.2018.god.

13.07.2018.god.

Utorak

Petak

12:00 h

Kabinet br. VI

Kineziologija

Prof.dr Branimir Mikić

26.06.2018.god.

13.07.2018.god.

Utorak

Petak

11:00 h

Kabinet br. VI

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

13.06.2018.god.

12.07.2018.god.

Srijeda

Četvrtak

14:00 h

Veliki amfiteatar

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

27.06.2018.god.

18.07.2018.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet br. X

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

22.06.2018.god.

13.07.2018.god.

Petak

14:00 h

Kabinet br. V

Urgenta medicina

Akademik prof.dr

Rudika Gmajnić

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. XI

Kinezimetrija

Prof.dr Izudin Tanović

23.06.2018.god.

07.07.2018.god.

Subota

11:00 h

Kabinet br. III

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

16.06.2018.god.

30.06.2018.god.

Subota

09:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

11.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom

Prof.dr Suad Keranović

25.06.2018.god.

10.07.2018.god.

Ponedjeljak

Utorak

16:00 h

Veliki amfiteatar

Osnovi patologije u fizikalnoj terapiji

Prof.dr Zinaida Karasalihović

11.06.2018.god.

02.07.2018.god.

Ponedjeljak

14:00 h

Veliki amfiteatar

Protetika i ortotika

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

19.06.2018.god.

03.07.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. II

Fizioterapija u reumatologiji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

18.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

14:00 h

Kabinet br. I

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

19.06.2018.god.

10.07.2018.god.

Utorak

16:00 h

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine

Prof.dr Azijada Beganlić

12.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Utorak

Srijeda

16:30 h

Kabinet br. V

Zdravstveno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

20.06.2018.god.

Srijeda

15:00 h

Sudnica

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Balneologija

Prof. dr Nedima Kapidžić Bašić

12.06.2018.god.

10.07.2018.god.

Utorak

14:00 h

Kabinet br. II

Fizioterapija u pedijatriji

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

19.06.2018.god.

03.07.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. II

Fizioterapija kod poremećaja muskulature i u neurologiji

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

19.06.2018.god.

03.07.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. II

Manuelna masaža

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

12.06.2018.god.

10.07.2018.god.

Utorak

14:00 h

Kabinet br. II

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

29.06.2018.god.

20.07.2018.god.

Petak

15:00 h

Kabinet br. X

Fizioterapija u gerijatriji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

18.06.2018.god.

09.07.2018.god.

Ponedjeljak

13:00 h

Kabinet br. I

Zdravstvena njega žena i fizioterapija u ginekologiji

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

19.06.2018.god.

03.07.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. II

Ergonomija i medicina rada

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. XI

Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

12.06.2018.god.

10.07.2018.god.

Utorak

14:00 h

Kabinet br. II

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

29.06.2018.god.

20.07.2018.god.

Petak

15:00 h

Kabinet br. X

Organizacija zdravstvenih ustanova

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. XI

Evropski zdravstveni sistemi

Prof.dr Adi Rifatbegović

13.06.2018.god.

04.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. VI

Prevencija i rano otkrivanje raka

Prof.dr Sanda Pribić

27.06.2018.god.

18.07.2018.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet br. X

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji

Prof.dr Suada Kapidžić – Duraković

19.06.2018.god.

03.07.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. II

Fizioterapija u palijativnoj medicini

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

12.06.2018.god.

10.07.2018.god.

Utorak

14:00 h

Kabinet br. II

Neurologija i pridružena njega

Doc.dr Mufid Burgić

14.06.2018.god.

12.07.2018.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet br. III

Stručna praksa III

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

29.06.2018.god.

20.07.2018.god.

Petak

15:00 h

Kabinet br. X

Elektroterapija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

12.06.2018.god.

10.07.2018.god.

Utorak

14:00 h

Kabinet br. II

Sportski turizam i wellness

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

20.06.2018.god.

Srijeda

15:00 h

Sudnica

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

27.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet informatike

Osnovi biomedicine

Doc.dr Senka Samardžić

03.07.2018.god.

19.07.2018.god.

Utorak

Četvrtak

10:00 h

Kabinet br. IV

Epidemiološke metode u medicini

Doc.dr Munevera Osmić

19.06.2018.god.

10.07.2018.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet br. III